کتیبه شیخ علیخان زنگنه در بیستون استان کرمانشاه

کتیبه شیخ علیخان زنگنه در بیستون استان کرمانشاه

خانه کلاهدوز موزه آب یزد و یکی از بهترین موزه های آب دنیا

خانه کلاهدوز موزه آب یزد و یکی از بهترین موزه های آب دنیا

کلیسای استپانوس آدربایجان شرقی

کلیسای استپانوس آدربایجان شرقی

کاخ مرمر رامسر یکی از نفیس‌ ترین آثار دوران پهلوی

کاخ مرمر رامسر یکی از نفیس‌ ترین آثار دوران پهلوی

موزه پارس قدیمی‌ ترین موزه استان فارس

موزه پارس قدیمی‌ ترین موزه استان فارس

نقش برجسته مهرداد دوم در بیستون

نقش برجسته مهرداد دوم در بیستون

مناره ساربان اصفهان برج پیزای ایران

مناره ساربان اصفهان برج پیزای ایران

معبد لائودیسه  نهاوند استان همدان منسوب به سلوکیان

معبد لائودیسه نهاوند استان همدان منسوب به سلوکیان

خانه امیر نظام گروسی موزه قاجار تبریز

خانه امیر نظام گروسی موزه قاجار تبریز

محله تاریخی سورو در خلیج فارس

محله تاریخی سورو در خلیج فارس

غار دوشه خرم آباد با نقوش 4500 سال پیش از میلاد

غار دوشه خرم آباد با نقوش 4500 سال پیش از میلاد

سنگ نگاره شتر سنگ  در مشهد

سنگ نگاره شتر سنگ در مشهد

گور دختر دشتستان بوشهر آرامگاه ناشناخته هخامنشی

گور دختر دشتستان بوشهر آرامگاه ناشناخته هخامنشی

آتشکده چهار طاقی سنگبر در مشهد

آتشکده چهار طاقی سنگبر در مشهد

تپه آسیاب کرمانشاه نخستین استقرار زیستگاهی بشری در زمینه کشاورزی

تپه آسیاب کرمانشاه نخستین استقرار زیستگاهی بشری در زمینه کشاورزی

صخره باستانی النسا در عربستان

صخره باستانی النسا در عربستان

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15