آموزش  بافت وسایل حصیری خطه گیلان

آموزش بافت وسایل حصیری خطه گیلان

چگونه جعبه کادو دست ساز خودمان را با روبان خودرازینت دهیم

چگونه جعبه کادو دست ساز خودمان را با روبان خودرازینت دهیم

ساخت گل کاغذی بااستفاده ازشانه تخم مرغ

ساخت گل کاغذی بااستفاده ازشانه تخم مرغ

ساخت جعبه کادویی مقوایی باروکش پارچه

ساخت جعبه کادویی مقوایی باروکش پارچه

ساخت جعبه کادویی رنگارنگ با استفاده ازمقواهای اضافه

ساخت جعبه کادویی رنگارنگ با استفاده ازمقواهای اضافه

دستنبند بافتی گره برجسته

دستنبند بافتی گره برجسته

ساخت گل های زیبا ومتنوع بااستفاده ازدستمال کاغذی

ساخت گل های زیبا ومتنوع بااستفاده ازدستمال کاغذی