آموزش بافت عروسک بره ناقلا با قلاب

خواندنیهنرهای دستی

- 98/08/12
آموزش بافت عروسک بره ناقلا با قلابهنر بافتنی این روزها از مرز لباس هم گذشته است و به دنیای عروسک‌ ها رسیده است. در بافت عروسک‌ ها با کاموا خلاقیت و ظرافت حرف اول را می‌زند. معمولا عروسک‌های بافتنی که اکثرا شخصیت‌ های کارتونی هستند به صورت بافت با میل با قلاب بافته می‌شود. در ادامه این مطلب با آموزش بافت عروسک بره ناقلا همراه ما باشید.

وسایل لازم برای بافت عروسک بره ناقلا


برای بافت این عروسک زیبا به نخ یا کاموای نازک در دو رنگ قهوه ای و کرم و قلاب نیاز دارید.

آموزش بافت عروسک بره ناقلا به صورت مرحله به مرحله


آموزش بافت عروسک بره ناقلا با قلاب

1. بافت سر و پوزه عروسک


ابتدا با نخ رنگ قهوه‌ای ۷ تا زنجیره زده (تعداد زنجیره با توجه به بزرگی و کوچکی عروسک فرق می‌کند) و در زنجیره یکی مانده به آخر پایه کوتاه می‌زنیم و تا انتهای زنجیره در هر دانه ۱ پایه کوتاه زده، به آخرین زنجیره که رسیدید ۴ تا پایه کوتاه داخل آن زده و آن طرف زنجیره را بافته تا به ابتدای زنجیره برسید.
سپس در آن ۳ تا پایه کوتاه زده تا شکل بیضی شود. رج بعد در ۳ تا دانه ابتدا و انتهای بافت در هر پایه ۲ تا پایه زده، رج بعد را ساده بافته و رج بعد دوباره در ۳ تا دانه ابتدا و انتهای بافت در هر دانه ۲ تا پایه کوتاه زده و رج بعد را ساده می‌بافیم.
این اضافه کردن را تا جایی ادامه داده تا پوزه گوسفند اندازه شود. ۲ رج ساده بافته با توجه به بزرگی و کوچکی پوزه گوسفند هر ۳ الی ۴ تا دانه در میان یک دانه کم می‌کنیم. رج بعد ساده بافته، رج بعد دوباره ۳ الی ۴ تا دانه در میان دانه کم می‌کنیم، رج بعد ساده بافته، کم کردن باید تا جایی باشد که پوزه کمی جمع شود.
بعد ساده بافته، نخ را عوض کرده، با نخ کرم رنگ یک رج بافت انگشتی انجام داده، رج بعد هر ۴ تا دانه در میان یک دانه اضافه کنید (توجه کنید قسمت کرم رنگ بافت، بافت انگشتی می‌باشد)، رج بعد ساده بافته، رج بعد ۵ تا در میان دانه اضافه کنید، رج بعد ساده بافته، اضافه کردن تا جایی انجام می‌گیرد که سر با پوزه متناسب باشد، ۲ رج ساده بافته، رج بعد به تعداد آخرین دانه اضافه شده شروع به کم کردن دانه می‌کنیم، رج بعد ساده، رج بعد یک دانه کمتر از رج قبل دانه کم می‌کنیم، رج بعد ساده، وقتی به ۲ تا دانه در میان رسیدید، داخل سر را پر از الیاف کرده و هر یکی در میان دانه کم می‌کنید تا کار بسته شود.
سر عروسک حاضر است (می‌توانید پوزه را بیضی ببافید، سر را به صورت گرد جدا بافته و بعد به هم وصل کنید)

2. بافت بدن عروسک


ابتدا با نخ کرم رنگ ۴ تا زنجیره زده حلقه کرده داخل حلقه ۸ تا پایه کوتاه زده، رج بعد داخل هر پایه ۲ تا پایه کوتاه می‌زنیم، رج بعد ساده بافته، رج بعد یکی در میان دانه اضافه می‌کنید، رج بعد ساده بافته، رج بعد ۲ تا در میان دانه اضافه می‌کنید. رج بعد ساده بافته، اضافه کردن را تا جایی ادامه داده تا بدن عروسک با سرش متناسب باشد، ۳ رج ساده بافته، رج بعد به تعداد آخرین دانه که اضافه کردید شروع به کم کردن دانه می‌کنید، رج بعد ساده بافته، رج بعد یک دانه کمتر از رج قبل دانه کم کنید، رج بعد ساده بافته، در حین کم کردن دانه داخل بدن را پر از الیاف کنید به یکی در میان که رسیدید خوب داخل بدن را پر کنید و تا انتها کم کنید تا کار جمع شود و یک بدن گرد برای عروسک داشته باشید.

3. بافت دست و پای عروسک


با نخ قهوه‌ای ۴ تا زنجیره زده حلقه کنید داخل حلقه ۸ تا پایه کوتاه زده، رج بعد داخل هر پایه ۲ تا پایه بلند زده، رج بعد ساده بافته، رج بعد یکی در میان دانه اضافه کنید، رج بعد ساده بافته، این اضافه کردن تا جایی باشد که بزرگی پا با بدن عروسک متناسب باشد، ۲ رج ساده بافته شروع به کم کردن می‌کنیم، به تعداد آخرین دانه اضافه شده دانه کم می‌کنیم، رج بعد ساده بافته، رج بعد یکی کمتر از رج قبل دانه کم می‌کنیم، رج بعد ساده بافته، با توجه به بزرگی و کوچکی پا زمانی که به ۲ تا در میان دانه کم کردن یا یکی در میان دانه کم کردن رسیدید داخل پا را پر از الیاف کرده فقط ساده می‌بافیم تا ساق پای عروسک درست شود. در نهایت داخل آن را از الیاف پر کرده یکی در میان دانه کم می‌کنیم تا کار بسته شود، اندازه کلفتی و نازکی ساق پا بسته به بزرگی و کوچکی عروسک می‌باشد. دست عروسک نیز مانند پا بافته می‌شود فقط در سایز کوچکتر.

4. بافت گوش عروسک


با نخ قهوه‌ای ۴ تا زنجیره زده ۸ تا پایه داخل آن می‌بافیم. رج بعد ساده بافته، رج بعد کار را روی هم گذاشته فقط از آن دو طرف داخل ۱ تا ۲ دانه اضافه می‌کنیم، رج بعد ساده بافته، اگر سر عروسک بزرگ است شما باز از همان دو طرف که دانه اضافه کرده بودید دانه اضافه کنید، رج بعد ساده بافته. وقتی گوش متناسب سر عروسک شده ۳ الی ۴ رج ساده بافته کار را روی هم گذاشته و با دوخت نامریی بهم وصل می‌کنیم. در آخر سر و بدن و دست و پای عروسک را با نخ و سوزن یا چسب حرارتی به هم وصل کنید و چشم آن را بدوزید، در صورت دلخواه برای دم گوسفند منگوله درست کرده و به آن وصل کنید.
advertising