تردمیل آبی دستگاهی برای آینده

تردمیل آبی دستگاهی برای آینده

اسکنری که محتویات غذا را نشان می دهد

اسکنری که محتویات غذا را نشان می دهد

جدیدتریت تخت اسکیت دنیا

جدیدتریت تخت اسکیت دنیا

هدفون هوشمند بدون اتصال به اینترنت ترجمه می کند

هدفون هوشمند بدون اتصال به اینترنت ترجمه می کند

چند اختراع خلاقانه برای وسایل آشپزخانه

چند اختراع خلاقانه برای وسایل آشپزخانه

کتری هوشمند بدون دکمه

کتری هوشمند بدون دکمه

قلمی هوشمند که با سنسور کار می کند

قلمی هوشمند که با سنسور کار می کند

لامپ معلق یک لامپ خارق العاده

لامپ معلق یک لامپ خارق العاده

اختراعاتی که در آینده شاهد آن هستیم

اختراعاتی که در آینده شاهد آن هستیم