کوماتسوD575Aبزرگترین بلدوزر دنیا

کوماتسوD575Aبزرگترین بلدوزر دنیا

ناسا کانسپت جدید مریخ نورد خود را معرفی کرد

ناسا کانسپت جدید مریخ نورد خود را معرفی کرد

با جت شخصی دونالدترامپ بیشتر آشنا شویم

با جت شخصی دونالدترامپ بیشتر آشنا شویم

قایق لوکس ومجلل خیابانهای موناکو

قایق لوکس ومجلل خیابانهای موناکو

رونمایی کامیون سنگین ونیمه سنگین برقی دایملر

رونمایی کامیون سنگین ونیمه سنگین برقی دایملر

مشخصات لودر جدید کاترپیلار

مشخصات لودر جدید کاترپیلار

بزرگترین ماشین روی زمین کامیون بلاز75710

بزرگترین ماشین روی زمین کامیون بلاز75710