رمان درام و عاشقانه بلندی های بادگیر از امیلی برونته

رمان درام و عاشقانه بلندی های بادگیر از امیلی برونته

رمان عاشقانه آنا کارنینا نوشته لئو تولستوی

رمان عاشقانه آنا کارنینا نوشته لئو تولستوی

رمان فلسفی برادران کارامازوف اثر داستایوفسکی

رمان فلسفی برادران کارامازوف اثر داستایوفسکی

داستان زیبا و کلاسیک مادام بواری اثر گوستاو فلوبر

داستان زیبا و کلاسیک مادام بواری اثر گوستاو فلوبر

رمان پلیسی رمز قطار آبی اثر آگاتا کریستی

رمان پلیسی رمز قطار آبی اثر آگاتا کریستی

رمان زیبای صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز

رمان زیبای صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز