گیوه سنجان از صنایع دستی اصیل اراک

گردشگریصنایع و سوغات

- 97/08/29
گیوه سنجان از صنایع دستی اصیل اراک

گیوه سنجان


گیوه این پای افزار کهن از قدیمی‌ترین و اصیل ترین صنایع دستی این مرز و بوم به شمار می‌آید.در مورد تکامل این هنر صنعت متاسفانه اطلاعات کمی در دسترس می‌باشد
گیوه یک پای افزارقدیمی راحت و سازگار با آب و هوای معتدل ایرانی می باشد که البته با زحمت فراوان تهیه شده و حاصل دست رنج چندین نفر اعم از زنان و مردانی است که هنرمندانه تلاش کردند و با هنر و سلیقه و البته مهارت فراوان خود کفشی را تولید کرده اند که با داشتن خصوصیاتی چون خنک،سبک و قابل شستشو بودن در بین افرادی همچون روستاییان و کشاورزان پذیرفته شده و سالهای فراوانی از گذشته تا امروز مورد استفاده قرار گرفته است.این پای افزار از ساده‌ترین مواد تهیه شده و با ساده‌ترین روشها نیز ساخته و پرداخته می‌شود.
در استان مرکزی تولید گیوه در مناطق سنجان رواج دارد. رویه گیوه بدست زنان و توسط گونه‌ای سوزن که جوالدوز نام دارد بافته می‌‌شود و قسمت کفی آن بدست مردان با استفاده از ابزاری که تخت نامیده می‌‌شود به اصطلاح آجیده می‌‌شود. در صورت لزوم رویه این پاپوش با استفاده از سریشم اندوده می‌‌شود تا در کشتزارها مانع نفوذ آب به داخل آن شود
مراحل ساخت و تولید گیوه حدوداٌ 2 روز طول می‌کشد که در 4مرحله چرم سازی رویه بافی ،تخت کشی،و گیوه دوزی خلاصه می‌شود.
advertising