اهمیت گرده افشانی زنبور عسل

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/09/17
اهمیت گرده افشانی زنبور عسلبا رشد روز افزون و مدرنیزه شدن صنعت کشاورزی در جهان و استفاده از سموم شیمیایی جهت مبارزه با آفات و گسترش روش تک زراعی جمعیت بسیاری از حشرات گرده افشان کاهش یافته است. تعداد زیادی از گیاهان گلدار جهت تولید بذر و میوه (ابقای نسل) نیاز به این حشرات مفید دارند. زندگی ما و بسیاری از جانداران نیز طبعاً وابستگی به فعالیت آنها دارد. زنبورهای عسل، مهمترین حشرات گرده افشان برای تولید تجاری میوه اند، و از آنها در هر زمان و هر مکان می توان بهره گرفت. بنابراین باغداران در هنگام بازشدن گلهای درختان می توانند روی این حشرات مفید حساب باز کنند و در نتیجه کیفیت و کمیت محصول خود را تضمین نمایند

اهمیت زنبورعسل در گرده افشانی


زنبور عسل تنها حشره ای نیست که در گرده افشانی گیاهان فعالیت می کند ، اما مهم ترین آنهاست
آنها به راحتی قابل انتقال از مکانی به مکان دیگر هستند و در صورتی که درجه حرارت مناسب باشد در هر موقع از سال می توان از آنها برای گرده افشانی استفاده نمود
تکثیر و پرورش آنها نسبت به حشرات یا زنبورهای گرده افشان دیگر سریع ، آسان و جمعیت آنها بسیار زیاد است
ایالات متحده آمریکاپیشتاز در امر گرده افشانی توسط زنبور عسل می باشد
اولین مورد در سال 1909 میلادی ، در گرده افشانی گیاه سیب به کار گرفته شده است
در آن زمان تعداد کلنی های مورد استفاده در گرده افشانی بسیار محدود بود و به تدریج بر تعداد آنها اضافه شده است
به طوری که هم اکنون تعداد زیادی از کلنی های زنبور عسل این کشوربه گرده افشانی گیاهان مختلف اختصاص یافته اند
بر اساس گزارش رابینسون و همکاران در سال 1989 ارزش سالانه گرده افشانی توسط زنبور عسل به کشاورزی آمریکا بیش از 9 بیلیون دلار برآورده شده است
سود گرده افشانی در کانادا در سال 1995 به بیش از 433 میلیون دلار کانادایی و در انگلستان در سال 1998 به 137 میلیون پوند رسیده است
ارزش سالیانه گرده افشانی زنبور عسل در اتحادیه اروپا 4 بیلیون یورو برآورد شده است
advertising