داستان و کاربرد ضرب المثل بشنو و باور نکن

کاربرد ضرب المثل بشنو و باور نکن


وقتی کسی حرف بيهوده می زند تا ديگران را فريب دهد يا سرشان را گرم کند ، این ضرب المثل در مورد او بکار می رود.


داستان ضرب المثل بشنو و باور نکن


روزگاری مرد خسيسی در شهری زندگی می کرد.یک روز او پیش شیشه بر رفت و تعدادی شيشه برای پنجره های خانه اش سفارش داده بود . شيشه بر، شيشه ها را درون صندوقی گذاشت و به مرد گفت باربری را صداکن تا اين صندوق را به خانه ات ببرد من هم عصر برای نصب شيشه ها می آيم .
از آن جا که مرد خسيس بود ، چند باربر را صدا کرد ولی سر قيمت با آن ها به توافق نرسيد. چشمش به مرد جوانی افتاد ، به او گفت اگر اين صندوق را برايم به خانه ببری ، سه نصيحت به تو خواهم کرد که در زندگی بدردت خواهد خورد.
باربر جوان که تازه به شهر آمده بود ، سخنان مرد خسيس را قبول کرد. باربر صندوق را بر روي دوشش گذاشت و به طرف منزل مرد راه افتاد. کمی که راه رفتند، باربر گفت : بهتر است در بين راه يکی يکی سخنانت را بگویی. مرد خسيس کمی فکر کرد. نزديک ظهر بود و او خيلی گرسنه بود . به باربر گفت : اول آنکه سيری بهتر از گرسنگی است و اگر کسی به تو گفت گرسنگی بهتر از سيری است ، بشنو و باور مکن. باربر از شنيدن اين سخن ناراحت شد زيرا هر بچه ای اين مطلب را می دانست . ولی فکر کرد شايد بقيه نصيحت ها بهتر از اين باشد. همينطور به راه ادامه دادند تا اينکه بيشتر از نصف راه را سپری کردند . باربر پرسيد: خوب نصيحت دومت چه است؟ مرد که چيزي به ذهنش نمی رسيد پيش خود فکر کرد کاش چهارپايی داشتم و بدون دردسر بارم را به منزل می بردم . يکباره چيزی به ذهنش رسيد و گفت : بله پسرم نصيحت دوم اين است ، اگر گفتند پياده رفتن از سواره رفتن بهتر است ، بشنو و باور مکن. باربر خيلی ناراحت شد و فکر کرد ، نکند اين مرد مرا سر کار گذاشته ولی باز هم چيزی نگفت. ديگر نزديک منزل رسيده بودند که باربر گفت: خوب نصيحت سومت را بگو، اميدوارم اين يکی بهتر از بقيه باشد. مرد از اينکه بارهايش را مجانی به خانه رسانده بود خوشحال بود و به مرد گفت : اگر کسی گفت باربری بهتر از تو وجود دارد ، بشنو و باور مکن
مرد باربر خيلي عصبانی شد و فکر کرد بايد اين مرد را ادب کند بنابراين هنگامي که می خواست صندوق را روی زمين بگذارد آن را ول کرد و صندوق با شدت به زمين خورد ، بعد رو کرد به مرد خسيس و گفت: اگر کسی گفت که شيشه های اين صندوق سالم است ، بشنو و باور مکن.
advertising
advertising
آخرین های داستان و حکایات
داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان زیبا و آموزنده استجابت دعای تو یا او

داستان زیبا و آموزنده استجابت دعای تو یا او

حکایت زیبا و پند آموز استادان عارف

حکایت زیبا و پند آموز استادان عارف

داستان نماز جماعت و دغدغه شیطان

داستان نماز جماعت و دغدغه شیطان

داستان کوتاه و آموزنده خداوند از انسان چه می خواهد

داستان کوتاه و آموزنده خداوند از انسان چه می خواهد

advertising
آخرین های خواندنی
فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

اشعار زیبای مولانا درباره خدا

اشعار زیبای مولانا درباره خدا

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

احادیثی گوهر بار از امامان معصوم و ائمه اطهار درباره کار و همت

احادیثی گوهر بار از امامان معصوم و ائمه اطهار درباره کار و همت

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

advertising
محبوب ترین های خواندنی
داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

زندگی نامه خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ

زندگی نامه خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

advertising