داستان کوتاه و آموزنده پاره آجر و مرد ثروتمند

داستان کوتاه و آموزنده پاره آجر و مرد ثروتمند

داستان و کاربرد ضرب المثل گل پشت و رو ندارد

داستان و کاربرد ضرب المثل گل پشت و رو ندارد

 داستان جالب و خواندنی کوتاه کلوچه

 داستان جالب و خواندنی کوتاه کلوچه

داستان و کاربرد ضرب المثل ماستمالی کردن

داستان و کاربرد ضرب المثل ماستمالی کردن

حکایتی خواندنی و جالب درباره غفلت

حکایتی خواندنی و جالب درباره غفلت

داستان کوتاه و پندآموز فرار از زندگی

داستان کوتاه و پندآموز فرار از زندگی

 حکایت جالب و پندآموز موشی که مهار شتر می کشید

 حکایت جالب و پندآموز موشی که مهار شتر می کشید

داستان جالب و آموزنده کسادی بازار

داستان جالب و آموزنده کسادی بازار

20 حکایت جالب و خواندنی از ملانصرالدین

20 حکایت جالب و خواندنی از ملانصرالدین

داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان زیبا و آموزنده استجابت دعای تو یا او

داستان زیبا و آموزنده استجابت دعای تو یا او

حکایت زیبا و پند آموز استادان عارف

حکایت زیبا و پند آموز استادان عارف

داستان نماز جماعت و دغدغه شیطان

داستان نماز جماعت و دغدغه شیطان

داستان کوتاه و آموزنده خداوند از انسان چه می خواهد

داستان کوتاه و آموزنده خداوند از انسان چه می خواهد

داستان و کاربرد ضرب المثل آواز خر در چمن

داستان و کاربرد ضرب المثل آواز خر در چمن

داستان و کاربرد ضرب المثل همین بخشیدن ها مرا به این روز انداخته

داستان و کاربرد ضرب المثل همین بخشیدن ها مرا به این روز انداخته

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27