هونل موزیک
فارسی - Persian
› داستان و حکایات
داستان زیبا و خواندنی انتخاب دوست شایسته

داستان زیبا و خواندنی انتخاب دوست شایسته

کاربرد و ریشه ضرب المثل چوبکاری کردن

کاربرد و ریشه ضرب المثل چوبکاری کردن

حکایت سلطان محمود و غلام هندو از سری حکایات مثنوی معنوی

حکایت سلطان محمود و غلام هندو از سری حکایات مثنوی معنوی

کاربرد و داستان ضرب المثل کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه

کاربرد و داستان ضرب المثل کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه

حکایت آموزنده و زیبای تیراندار و گنج از سری داستان های مثنوی معنوی

حکایت آموزنده و زیبای تیراندار و گنج از سری داستان های مثنوی معنوی

داستانی زیبا و تاثیرگذار از طرح واکسیناسیون در زمان امیرکبیر

داستانی زیبا و تاثیرگذار از طرح واکسیناسیون در زمان امیرکبیر

کاربرد و ریشه ضرب المثل بوق سگ

کاربرد و ریشه ضرب المثل بوق سگ

داستان مسابقه شتر دوانی از سری داستان های داستان راستان نوشته شهید مطهری

داستان مسابقه شتر دوانی از سری داستان های داستان راستان نوشته شهید مطهری

داستانی آموزنده در رابطه با تلاش پروانه و تحمل سختی ها

داستانی آموزنده در رابطه با تلاش پروانه و تحمل سختی ها

حکایت هایی آموزنده در باب فضیلت قناعت از گلستان سعدی

حکایت هایی آموزنده در باب فضیلت قناعت از گلستان سعدی

داستان تاریخی هدایای زیبا برای نهمین پادشاه اشکانی مهرداد دوم

داستان تاریخی هدایای زیبا برای نهمین پادشاه اشکانی مهرداد دوم

داستانی از هشام خلیفه اموی و طاووس یمانی از سری داستان های داستان راستان نوشته شهید مطهری

داستانی از هشام خلیفه اموی و طاووس یمانی از سری داستان های داستان راستان نوشته شهید مطهری

داستانی کوتاه از کتاب شیطان و دوشیزه پریم نوشته پائولو کوئیلو

داستانی کوتاه از کتاب شیطان و دوشیزه پریم نوشته پائولو کوئیلو

داستان و تاریخچه سبزه گره زدن

داستان و تاریخچه سبزه گره زدن

داستان آموزنده حرف بقال ها از سری داستان های کتاب داستان راستان شهید مطهری

داستان آموزنده حرف بقال ها از سری داستان های کتاب داستان راستان شهید مطهری

چند حکایت کوتاه از سری حکایات عبید زاکانی

چند حکایت کوتاه از سری حکایات عبید زاکانی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21