چندین ضرب المثل درباره مهمانی

خواندنیداستان و حکایات

- 98/07/06
چندین ضرب المثل درباره مهمانیبه مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود.
ضرب المثل آلمانی

مهمان هر روزه دزد آشپزخانه است.
ضرب المثل اسپانیایی

مهمان همیشگی سربار می شود.
ضرب المثلی عبری

مهمان و ماهی در ظرف سه روز می گندند.
ضرب المثل ایتالیایی

برای مهمان یک روزه یک مایل به استقبالش می روند.
ضرب المثل عبری

مهمان مثل باران بوده و باران مداوم نیز کسالت بار است.
ضرب المثلی عبری

چیزهایی را که یک مهمان در عرض یک ساعت می بیند، صاحب خانه به دشواری در عرض یک سال می بیند.
ضرب المثلی آلمانی

یک مهمان، همیشه نباید مهمان باشد.
ضرب المثل رومی

مهمان دل آزار مثل نمک برای چشم دردناک است.
ضرب المثل دانمارکی

مهمان تنها به خانه شادمان و خوشبخت می آید.
ضرب المثلی برمه ای

بیرون کردن یک مهمان، شرم آورتر از نپذیرفتن یک مهمان است.
ضرب المثلی رومی

هفت روز ، نهایت عمر یک مهمان است.
ضرب المثلی برمه ای

هفت روز ضیافت بوده و نه روز کشمکش است.
ضرب المثل رومی

مهمان دو خانه از گرسنگی می میرد.
ضرب المثلی هندی

مهمان ناخوانده، بلا است
ضرب المثلی آلمانی

سرفه ی مهمان، به معنای قاشق خواستن است.
ضرب المثلی عبری

بهتر است که مهمان در اوج احترام، منزل را ترک کند.
ضرب المثلی آلمانی

ترک مهمان، آرامش میزبان را به همراه دارد.
ضرب المثلی چینی
advertising