داستان پندآموز فقیر و دانش عاریهفقيری را به زندان بردند.

او بسيار پرخُور بود و غذای همه زندانيان را مي‌دزديد و مي‌خورد.

زندانيان از او مي‌ترسيدند و رنج مي‌بردند و غذای خود را پنهانی مي‌خوردند.

روزی آنها به زندان‌بان گفتند: به قاضی بگو، اين مرد خيلی ما را آزار می‌د‌هد.

غذای 10 نفر را مي‌خورد.

گلوی او مثل تنور آتش است، سير نمي‌شود.

همه از او مي‌ترسند. يا او را از زندان بيرون كنيد، يا غذا زيادتر بدهيد.

قاضی پس از تحقيق و بررسی فهميد كه مرد پُرخور و فقير است. به او گفت: تو آزاد هستي، برو به خانه‌ات.

زندانی گفت: ای قاضی، من كس و كاری ندارم, فقيرم، زندان برای من بهشت است. اگر از زندان بيرون بروم از گشنگی مي‌ميرم.

قاضی گفت: چه شاهد و دليلی داري؟

مرد گفت: همة مردم مي‌دانند كه من فقيرم.

همه حاضران در دادگاه و زندانيان گواهی دادند كه او فقير است.

قاضی گفت: او را دور شهر بگردانيد و فقرش را به همه اعلام كنيد.

هيچ كس به او نسيه ندهد، وام ندهد، امانت ندهد. پس از اين هر كس از اين مرد شكايت كند. دادگاه نمي‌پذيرد... آنگاه آن مرد فقير شكمو را بر شترِ يك مرد هيزم فروش سوار كردند.

مرد هيزم فروش از صبح تا شب، فقير را كوچه به كوچه و محله به محله گرداند.

در بازار و جلو حمام و مسجد فرياد مي‌زد: «ای مردم! اين مرد را خوب بشناسيد، او فقير است. به او وام ندهيد! نسيه به او نفروشيد! با او دادوستد نكنيد، او دزد و پرخور و بي‌كس و كار است. خوب او را نگاه كنيد.» شبانگاه، هيزم فروش، زندانی را از شتر پايين آورد و گفت:

مزد من و كرايه شترم را بده، من از صبح برای تو كار مي‌كنم.

زندانی خنديد و گفت: تو نمي‌دانی از صبح تا حالا چه مي‌گويي؟ به تمام مردم شهر گفتی و خودت نفهميدي؟

سنگ و كلوخ شهر مي‌دانند كه من فقيرم و تو نمي‌داني؟

دانش تو، عاريه است.
advertising
advertising
آخرین های داستان و حکایات
داستان خودش رو بیار اما اسمش رو نیار

داستان خودش رو بیار اما اسمش رو نیار

کاربرد و حکایت ضرب المثل به مشروطه اش رسید

کاربرد و حکایت ضرب المثل به مشروطه اش رسید

قصه عینکم داستانی زیبا از کتاب شلوارهای وصله دار نوشته رسول پرویزی

قصه عینکم داستانی زیبا از کتاب شلوارهای وصله دار نوشته رسول پرویزی

داستان تبدیل نقطه ضعف به نقطه قوت

داستان تبدیل نقطه ضعف به نقطه قوت

داستان آموزنده ثروت بی ثمر

داستان آموزنده ثروت بی ثمر

advertising
آخرین های خواندنی
اسب دریایی و شگفتی های تولیدمثل آن

اسب دریایی و شگفتی های تولیدمثل آن

جریان شکست سپاه محمد علی شاه از مشروطه طلبان

جریان شکست سپاه محمد علی شاه از مشروطه طلبان

زندگی نامه سیاوش کسرایی شاعر و نقاش سیاسی ایران

زندگی نامه سیاوش کسرایی شاعر و نقاش سیاسی ایران

بیوگرافی  حسین آتش پرور داستان نویس و منتقد ادبیات داستانی

بیوگرافی حسین آتش پرور داستان نویس و منتقد ادبیات داستانی

فال روزانه جمعه 28 تیر

فال روزانه جمعه 28 تیر

advertising
محبوب ترین های خواندنی
کتاب روانشناسی آیا مادر خوبی هستم نوشته عبدالحسین رفعتیان

کتاب روانشناسی آیا مادر خوبی هستم نوشته عبدالحسین رفعتیان

شعر زیبای سر کوه بلند از سروده های مهدی اخوان ثالث

شعر زیبای سر کوه بلند از سروده های مهدی اخوان ثالث

داستان طنز مامور حرف گوش کن

داستان طنز مامور حرف گوش کن

کاربرد و داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

کاربرد و داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

داستان زیبای به موقع بگویید دوستت دارم

داستان زیبای به موقع بگویید دوستت دارم

advertising