داستان پندآموز فقیر و دانش عاریهفقيری را به زندان بردند.

او بسيار پرخُور بود و غذای همه زندانيان را مي‌دزديد و مي‌خورد.

زندانيان از او مي‌ترسيدند و رنج مي‌بردند و غذای خود را پنهانی مي‌خوردند.

روزی آنها به زندان‌بان گفتند: به قاضی بگو، اين مرد خيلی ما را آزار می‌د‌هد.

غذای 10 نفر را مي‌خورد.

گلوی او مثل تنور آتش است، سير نمي‌شود.

همه از او مي‌ترسند. يا او را از زندان بيرون كنيد، يا غذا زيادتر بدهيد.

قاضی پس از تحقيق و بررسی فهميد كه مرد پُرخور و فقير است. به او گفت: تو آزاد هستي، برو به خانه‌ات.

زندانی گفت: ای قاضی، من كس و كاری ندارم, فقيرم، زندان برای من بهشت است. اگر از زندان بيرون بروم از گشنگی مي‌ميرم.

قاضی گفت: چه شاهد و دليلی داري؟

مرد گفت: همة مردم مي‌دانند كه من فقيرم.

همه حاضران در دادگاه و زندانيان گواهی دادند كه او فقير است.

قاضی گفت: او را دور شهر بگردانيد و فقرش را به همه اعلام كنيد.

هيچ كس به او نسيه ندهد، وام ندهد، امانت ندهد. پس از اين هر كس از اين مرد شكايت كند. دادگاه نمي‌پذيرد... آنگاه آن مرد فقير شكمو را بر شترِ يك مرد هيزم فروش سوار كردند.

مرد هيزم فروش از صبح تا شب، فقير را كوچه به كوچه و محله به محله گرداند.

در بازار و جلو حمام و مسجد فرياد مي‌زد: «ای مردم! اين مرد را خوب بشناسيد، او فقير است. به او وام ندهيد! نسيه به او نفروشيد! با او دادوستد نكنيد، او دزد و پرخور و بي‌كس و كار است. خوب او را نگاه كنيد.» شبانگاه، هيزم فروش، زندانی را از شتر پايين آورد و گفت:

مزد من و كرايه شترم را بده، من از صبح برای تو كار مي‌كنم.

زندانی خنديد و گفت: تو نمي‌دانی از صبح تا حالا چه مي‌گويي؟ به تمام مردم شهر گفتی و خودت نفهميدي؟

سنگ و كلوخ شهر مي‌دانند كه من فقيرم و تو نمي‌داني؟

دانش تو، عاريه است.
advertising
advertising
آخرین های داستان و حکایات
حکایت جالب و خواندنی کمک به همسایه

حکایت جالب و خواندنی کمک به همسایه

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

چندین ضرب المثل درباره مهمانی

چندین ضرب المثل درباره مهمانی

حکایت جالب خر در گل مانده

حکایت جالب خر در گل مانده

داستان جالب درباره حکمت خدا

داستان جالب درباره حکمت خدا

advertising
آخرین های خواندنی
اشعاری درباره زندگی از سهراب سپهری

اشعاری درباره زندگی از سهراب سپهری

کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست اثر کیم وو چونگ مؤسس شرکت دوو

کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست اثر کیم وو چونگ مؤسس شرکت دوو

فال پی ام سی این هفته از شنبه 20 مهر تا جمعه 26 مهر

فال پی ام سی این هفته از شنبه 20 مهر تا جمعه 26 مهر

آموزش دوخت جا عینکی چرم

آموزش دوخت جا عینکی چرم

شعرهای زیبا و خواندنی درباره وطن

شعرهای زیبا و خواندنی درباره وطن

advertising
محبوب ترین های خواندنی
فال پی ام سی این هفته از شنبه 6 مهر تا جمعه 12 مهر

فال پی ام سی این هفته از شنبه 6 مهر تا جمعه 12 مهر

کتاب طنز دوازده صندلی اثر ایلف و پتروف

کتاب طنز دوازده صندلی اثر ایلف و پتروف

فال پی ام سی این هفته از شنبه 13 مهر تا جمعه 19 مهر

فال پی ام سی این هفته از شنبه 13 مهر تا جمعه 19 مهر

شعرهای زیبا و خواندنی درباره وطن

شعرهای زیبا و خواندنی درباره وطن

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

advertising