هونل موزیک
فارسی - Persian
شعر زیبای چترها را باید بست از اشعار سهراب سپهری

شعر چترها را باید بستچترها را بايد بست
زير باران بايد رفت
فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد
با همه مردم شهر ، زير باران بايد رفت
دوست را، زير باران بايد ديد
عشق را، زير باران بايد جست
زير باران بايد با زن خوابيد
زير باران بايد بازی كرد
زير باران بايد چيز نوشت،حرف زد،نيلوفر كاشت
زندگي تر شدن پي در پي
زندگي آب تني كردن در حوضچه اكنون است.
رخت ها را بكنيم:
آب در يك قدمي است
روشني را بچشيم
شب يك دهكده را وزن كنيم، خواب يك آهو را
گرمي لانه لك لك را ادراك كنيم
روي قانون چمن پا نگذاريم
در موستان گره ذايقه را باز كنيم
و دهان را بگشاييم اگر ماه در آمد
و نگوييم كه شب چيز بدي است
و نگوييم كه شب تاب ندارد خبر از بينش باغ
و بياريم سبد
ببريم اين همه سرخ، اين همه سبز
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
فال شبانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال شبانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال حافظ روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال حافظ روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال شبانه سه شنبه 3 اردیبهشت 98

فال شبانه سه شنبه 3 اردیبهشت 98

advertising
محبوب ترین های خواندنی
فال این هفته پی ام سی از شنبه 17 فروردین 98 تا جمعه 23 فروردین 98

فال این هفته پی ام سی از شنبه 17 فروردین 98 تا جمعه 23 فروردین 98

کاربرد و داستان ضرب المثل کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه

کاربرد و داستان ضرب المثل کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه

رفتار عجیب و غریب گربه ها

رفتار عجیب و غریب گربه ها

کتاب فرهنگ سنگ و سگ از محمدرضا شعبانعلی

کتاب فرهنگ سنگ و سگ از محمدرضا شعبانعلی

advertising