آشنایی با روش کاشت بامیه

سبک زندگیباغچه

- 98/07/10
آشنایی با روش کاشت بامیهبامیه سبزی است که در تمام طول تابستان می روید. هنگامی که یک غلاف بامیه برداشت کردید، در همان مکان غلاف دیگری رشد می کند. این فرایند مانند گیاه چای ترش می باشد و گل های زیبای مشابه ی را نیز تولید می کند. بامیه در آب و هوای گرم بهتر رشد می کند، حتی اگر شما در منطقه شمالی زندگی می کنید، می توانید بامیه را با استفاده از بذر و آماده سازی آن در خانه و انتقال گیاهان به بیرون زمانی که هوا گرم است، رشد و پرورش دهید.
آشنایی با روش کاشت بامیه

1. مشخص کنید که چگونه می خواهید بذرهای بامیه را آماده کنید.


اگر در مکانی با تابستان های گرم و زمستان های معتدل زندگی می کنید، ساده ترین راه این است که بجای آماده کردن بذرها در داخل خانه، بامیه ها را در قطعه ای از زمین بکارید. بذرهای بامیه را در اوایل بهار بکارید، در واقع بعد از آخرین یخبندان سال، و زمانی که دما در شب به زیر 55 درجه فارنهایت (12-13 درجه سانتیگراد) کاهش نیابد. اگر در جایی که زندگی می کنید تا اواخر بهار یا اوایل تابستان این اتفاق نیفتد، بهتر است بذرها را 2-3 هفته قبل از آخرین یخبندان در داخل خانه آنها را آماده کنید. هنگامی که نشاءهای بامیه قوی و محکم هستند و هوا گرم شد، آنها را به باغ انتقال دهید. برای آماده سازی بذرهای بامیه، بذرها را در گلدان های بذر پیتی بکارید و آنها را بخوبی آبیاری کنید. آنها را در یک اتاق گرم و آفتاب قرار دهید یا از لامپ های رشد استفاده کنید تا در طول دوره جوانه زنی آنها را گرم نگه دارید. دما را بین 65 تا 70 درجه فارنهایت (18-21 درجه سانتیگراد) نگه دارید. وقتی آب و هوا گرم می شود و شما آماده می شوید تا نشاءهای بامیه را انتقال دهید، مراحل مشابهی را با زمانی که بذرها را در بیرون از خانه آماده کردید، دنبال خواهید کرد.

2. برای کاشت بامیه، آفتابی ترین نقطه را در باغ خود انتخاب کنید.


بامیه بهترین رشد خود را در نور کامل و گرم خواهد داشت. پس اگر آن را در سایه بکارید میوه های زیادی تولید نمی کند. بامیه باید در مکانی قرار گیرد که هر روز حداقل 6 ساعت نور کامل دریافت کند. نگران نباشید که گیاهان خیلی گرم می شوند - در واقع بامیه در اوج تابستان می روید، در حالتی که گرمترین نور خورشید به سمت باغ می تابد.

3. pH خاک را اصلاح کنید.


بامیه در سطح pH بین 6.5 تا 7.0 بهترین رشد را دارد. سطح خاک را برای تعیین اینکه آیا در محدوده pH مناسب است، آزمایش کنید. می توانید از آهک یا پودر استخوان برای افزایش pH خاک استفاده کنید. اگر ترجیح نمی دهید که pH سطح خاک را با استفاده از مواد قوی تغییر دهید، می توانید به سادگی مقدار فراوانی کمپوست به خاک استفاده کنید که pH را بسمت خنثی یا 7 هدایت کند.

4. خاک باغ را جهت کاشت بامیه با مواد مغذی، غنی سازی کنید.


بامیه در خاک بسیار غنی که با مواد مغذی پوشیده شده باشد، بهتر رشد می کند. می توانید خاک را با استفاده از کود کمپوست، کود آلی بسته بندی، یا کود آهسته رهش 4-6-6 غنی کنید. در هر صورت، خاک را تا عمق 12 اینچ (30.5 سانتی متر) زیر و رو کنید و تا عمق 4 اینچ (10.2 سانتی متر) با کمپوست یا کود بطور مساوی در سطح خاک با شن کش پخش کنید. عدم توجه به اضافه کردن مواد مغذی به خاک ممکن است باعث رشد گیاهان بامیه ای شود که میوه های زیادی تولید نمی کنند.

5. بذرهای بامیه را بکارید و یا نشاء های بامیه را بکارید.


هنگامی که آب و هوا گرم است، وقت آن است که در باغ تان بامیه ها را بکارید. بذرهای بامیه را با فاصله ی 4 اینچ (10 سانتیمتر) از هم و در عمق 1/2 اینچ (1.3 سانتی متر) بکارید. اگر بذرها را در داخل خانه آماده می کنید، با نشاءها بسیار با دقت برخورد کنید و آنها را به فاصله ی 1 فوت (0.3 متر) جدا از هم و در ردیف هایی با فاصله ی 3 فوت (0.9 متر) بکارید. گودال های به اندازه ی بزرگ به منظور جا دادن ریشه های توپی بامیه حفر کنید و به آرامی خاک را در اطراف پایه گیاهان ثابت کنید. خاک را برای کمک به سفت شدن خاک، آبیاری کنید.

- اگر می خواهید سرعت جوانه زنی بذرها را افزایش دهید، می توانید آنها را شب قبل از کاشت خیس کنید، یا آنها را برای شکستن پوسته شان فریز کنید.
- اگر شما نشاء های بامیه را می خواهید انتقال دهید، ریشه های عمودی کوچک گیاه را نشکانید. اگر آنها شکسته و له شوند، نشاء ها رشد نخواهد کرد.
advertising