معرفی گیاه جگن معروف به کارکس

سبک زندگیباغچه

- 97/10/10
معرفی گیاه جگن معروف به کارکساسم علمی جگن Carex brunnra ، از خانوده cyperaceae میباشد. جگن گیاهی است ساده و گندمی مانند، كه درگلخانه و آپارتمان هایی كه درجه حرارت زیادی ندارند به خوبی می روید. گیاه جگن جزء معدود گیاهان خانواده گرامینه که قابل نگهداری در اپارتمان است،سریع الرشد،ارزان و از هر گلدان میتوان ۶ گلدان در دو سال تهیه و تکثیر نمود،اکثر گیاهان اپارتمانی دارای برگهای گرد و یا بیضی هستند و برگهای کشیده این گیاه میتواند در کاشت گروهی و کپه ای در گلدان های بزرگ مقایسه خوبی به بیننده عرضه نماید.طول برگها به حدود 30 سانتی متر میرسد

آشنایی با روش نگهداری گیاه جگن یا کارکسنور مناسب گیاه جگن یا کارکس


گیاه جگن یا کارکس به نور فراوان نیاز دارد،اشعه مستقیم افتاب را تحمل میکند.

دمای مناسب گیاه جگن یا کارکس


بهترین درجه حرارت برای گیاه جگن یا کارکس در تابستان 24 درجه و در زمستان 12 درجه سانتی گراد است.

آبیاری مناسب گیاه جگن یا کارکس


برای گیاه جگن یا کارکس در تابستان هفته ای 3 بار و در زمستان یکبار در هفته ابیاری کافی است.

رطوبت مناسب گیاه جگن یا کارکس


برای گیاه جگن یا کارکس غبارپاشی هر هفته دو بار انجام شود.

خاک مناسب گیاه جگن یا کارکس


بهترین خاک برای گیاه جگن یا کارکس کمپوست و خاک لیمونی است.مخلوطی از خاك باغچه، تورب و كمی ماسه، برای رشد این گیاه مناسب است. خاك آن نباید دائم مرطوب باشد.

کوددهی مناسب گیاه جگن یا کارکس


گیاه جگن یا کارکس به علت نیاز کم این گیاه به تغذیه مصنوعی هر دو هفته یکبار با نصف میزان توصیه شده تغذیه گردد.می توان به میزان 2 گرم در لیتر، هر هفته یكبار، از اردیبهشت تا شهریور به این گیاه كود داد.

تکثیر گیاه جگن یا کارکس


كاركس علف رنگارنگی است كه می توان به آسانی آن را تكثیر كرد. از اواسط بهار تا اویل تابستان، برای كاستن حجم گیاه در گلدان، باید در آن را از گلدان بیرون آورده و به دسته های حدود 5 سانتی متری تقسیم نمود.تقسیم بوته در بهار،کاشت بذر در پائیز،این بذر در بهار بعد جوانه میزند.تقسیم بوته:جهت ازدیاد گیاه را از گلدان خارج کنید و خاک ها را از کنار ریشه ها خارج کنید،از هر گلدان حداکثر 3 گلدان تهیه کنید.

تعویض گلدان گیاه جگن یا کارکس


گیاه جگن یا کارکس در صورتی که به تنهایی در گلدان کاشت گردد هر ساله احتیاج به تقسیم ریشه و تعویض گلدان دارد،در صورتی که به صورت گروهی با گیاهان دیگر هممراه است تابع اندازه و ارتفاع گیاهان مجاور است

تمیز نمودن برگ های گیاه جگن یا کارکس


غبارپاشی جهت تمیز نمودن برگهای گیاه جگن یا کارکس کافی است،در صورت احتیاج با اسفنج یا پارچه مرطوب تمیز گردند.

آفت و بیماری گیاه جگن یا کارکس


اگر برگها نازک و کاغذی شده اند: گیاه جگن یا کارکس احتیاج به ابیاری دارد،اجازه ندهید سطح خاک خشک شود.

اگر برگها پژمرده میشوند و رشد متوقف است:گیاه جگن یا کارکس احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد،طبق دستور عمل کنید.

اگر لکه های چسبنده قرمز مایل به قهوه ای در طول برگها مشاهده میشود:عارضه مربوط به حمله حشره افت است،با سم حشره کش نفوذی طبق دستور هر دو هفته یکبار سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند.

اگر برگها چروک خورده و خشک میشوند:درجه حرارت خیلی بالاست،گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید.غبارپاشی در این حالت اثر مثبت دارد.

اگر نوار طولی سفید رنگ برگ محو شده است:محیط تاریک است،گلدان را به محل روشن تر منتقل کنید.

اگر برگها از قاعده میپوسند:به درت اتفاق می افتد،علت ان ابیاری بیش از اندازه است،اجازه دهید در فاصله بین دو ابیاری سطح خاک خشک شود،سپس ابیاری کنید.

اگر برگها دراز و لاغر شده اند و ظرافت خود را از دست داده اند: تغذیه بیش از اندازه انجام شده است،تغذیه مصنوعی را متوقف کنید تا گیاه به حالت اولیه برگردد.

اگر نوار طولی سفید رنگ برگ محو شده است:محیط تاریک است،گلدان را به محل روشن تر منتقل کنید.

اگر ریشه ها در سطح گلدان ظاهر شده اند:زمان تعویض گلدان فرا رسیده است،از هر گلدان حداکثر 3 گلدان تکثیر کنید.
advertising