راهکارهایی مناسب برای رسیدن به رضایت شغلی

سبک زندگیکار و تجارت

- 97/08/18
راهکارهایی مناسب برای رسیدن به رضایت شغلیابتدا باید واقع بینانه شرایط موجود را بررسی و با مقایسه دقیق و منطقی نقاط مثبت و منفی شرایط موجود را پیدا کنید. در مرحله بعدی خواسته ها و نیاز های خود را شناسایی کرده و با انطباق این دو انتخاب کننده شغل تان باشید. در محیط کار و حتی رفتار شغلی خود تنوع ایجاد کنید، یکنواختی در هر کاری باعث خستگی زود هنگام شده و حس رشد را از فرد می گیرد.
به دنبال راه های ارتقای شغلی باشید، جایگاه های بعدی خود را متصور شوید و با انرژی که از این تغییر می گیرید شرایط موجود را دلنشین کنید. محل کار مناسب باید عموما از نظر روشنایی، گرما، تهویه، سقف، صندلی، مکان غذا خوری و… در حد مطلوبی باشد. تا حد ممکن از گیاهان و رنگ های روشن و نور مناسب در محل کارتان استفاده کنید. به خاطر داشته باشید شما مسوول احساس رضایت در زندگی خود هستید و تنها عوامل بیرونی و سایرین نیستند که می توانند در ایجاد این حس به شما کمک کنند.

موثرترین عوامل در انتخاب شغل چیست


با توجه به اهمیت بسیار زیاد انتخاب شغل در تمام قسمت های مختلف زندگی فرد، باید هم به عوامل درونی و شخصیتی و هم به عوامل بیرونی ، محیطی خود توجه کافی داشته باشد. از جمله عوامل درونی و بیرونی :

عوامل درونی شامل :1. تیپ شخصیتی افراد که دسته بندی های متفاوتی از آن وجود دارد: به عنوان مثال برخی افراد شخصیتی تعاملی داشته و در کارهایی که ارتباط اجتماعی بیشتری دارند موفق تر هستند در حالی که گروهی دیگر ترجیح می دهند کارهای انفرادی انجام داده و در گروه های کوچک و حتی تک نفره به انجام کار بپردازند در مقابل عده ای کارهای پر هیجان و برخی کارهای پر تنش را ترجیح می دهند.

2. نکته مهم بعدی استعداد ها و توانایی های فرد است: در انتخاب شغل حتما باید به مزیت های فردی توجه شود که ارتباط مستقیمی با رضایت از شغل دارد.

3. اعتماد به نفس : خودباوری فرد است که از الزامات انتخاب شغل مناسب به حساب می آید. علاقه، انگیزه، تلاش و پشتکار نیز از جمله عوامل درونی هستند که در انتخاب شغل موثرند، هر چقدر میزان علاقه فرد به شغل و انگیزه وی برای موفقیت در آن بیشتر باشد، به همان میزان طی کار، تلاش و پشتکار بیشتری از خود نشان می دهند.

4. ویژگی های فیزیکی : شرایط جسمی و روحی،عاطفی فرد نیز باید در نظر گرفته شود. بطور مثال فردی که جسته ای ضعیف دارد نمی تواند و نباید کارهای سنگین را قبول و انجام دهد. یا فردی که شرایط روحی و عاطفی ضعیفی دارد، نباید در کارهایی همچون پرستاری و یا درمان های اوژانس بیمارستانی ، پلیسی و… را برای خود انتخاب کند.

عوامل بیرونی شامل :سطح تحصیلات
وضعیت اقتصادی فرد و خانواده
شرایط و جایگاه اجتماعی فرد در جامعه
تناسب آن با شغل او همچنین آینده شغل مورد نظرش در جامعه

با توجه به عواملی که اشاره کردیم، نتیجه می گیریم که؛ خصوصیاتی چون درونگرایی و برونگرایی فرد هم درنارضایتی شغلی او اثر گذاراست. زیرا مسلماً فردی که درونگراست نمی تواند خودش را با برخی از مشاغلی که نیازمند تعاملات اجتماعی گسترده است وفق دهد. همچنین در مورد شخصیت های برونگرا نیز این مساله صدق می کند.

اگر دلیل نارضایتی شغلی، بیرونی بوده و عوامل محیطی مانند، نوع کار، همکاران، عدم تناسب ویژگی های شخصیتی فرد با شغل و…. باشد، تغییر محیط می تواند تا حدود زیادی کمک کننده باشد.

اگر دلیل این نارضایتی، درونی باشد، به عنوان مثال فرد توان تطبیق خود با شرایط، یا انعطاف پذیری لازم برای کار را نداشته باشد، تغییر شغل، مُسَکن کوتاه مدتی خواهد بود و بعد از تغییر شغل و در شغل جدید نیز بعد از مدتی شاهد شروع مجدد نارضایتی خواهیم بود.
advertising