مراسم حنا گجه سی اردبیل

گردشگریفرهنگ و تمدن

- 98/02/06
مراسم حنا گجه سی اردبیل

مراسم حنابندان اردبیل


مراسم عروسی در اردبیل مانند سایر شهرهای ایران آداب و رسوم خاص خود را دارد. مراسم عروسی در اردبیل با شادی و رقص های محلی برگذار می شود. مراحل مختلف مراسم عروسی در اربیل هرکدام با نام های محلی خاصی است.از جمله جشن ها در مراسم عروسی در اردبیل ” حنا گجه سی ” است. در اردبیل مراسم حنابندان با نام ” حنا گجه سی ” معروف است.
مراسم حنا گجه سی اردبیل

مراسم حنا گجه


حناگجه، شبي است كه فرداي آن عروس را به خانه داماد مي برند اين رسم از رسومی است هم در خانه عروس و هم در خانه داماد گرفته مي شد. حنا گجه تشکیل شده در خانه عروس مخصوص دختران و زنان جوان است. آنان از بعد از ظهر آن روز به خانه عروس دعوت ميی روند ، با او به حمام مي روند و غروب درخانه عروس جشن مي گیرند و به دست عروس حنا مي بندند . از اين رو آنرا حنا گجه يعني شب حنا بندان مي گفتند. جشن خانه داماد هم با شركت پسران جوان برگزار مي شود و دوستان و همسالان وي در آنجا گرد آمده با او به حمام مي روند.
advertising