غزل جان منی و یار من از غزلیات زیبای دیوان شمس تبریزی

غزل جان منی و یار منتلخ کنی دهان من قند به ديگران دهی
نم ندهی به کشت من آب به اين و آن دهی
جان منی و یار من دولت پايدار من
باغ من و بهار من باغ مرا خزان دهی
یا جهت ستیز من یا جهت گریز من
وقت نبات ریز من وعده و امتحان دهی
عود که جود مي کند بهر تو دود مي کند
شير سجود مي کند چون به سگ استخوان دهي
برگذرم ز نه فلک گر گذري به کوي من
پاي نهم بر آسمان گر به سرم امان دهي
عقل و خرد فقير تو پرورشش ز شير تو
چون نشود ز تير تو آنک بدو کمان دهي
در دو جهان بننگرد آنک بدو تو بنگري
خسرو خسروان شود گر به گدا تو نان دهي
جمله تن شکر شود هر که بدو شکر دهي
لقمه کند دو کون را آنک تواش دهان دهي
گشتم جمله شهرها نيست شکر مگر تو را
با تو مکيس چون کنم گر تو شکر گران دهي
گه بکشي گران دهي گه همه رايگان دهي
يک نفسي چنين دهي يک نفسي چنان دهي
مفخر مهر و مشتري در تبريز شمس دين
زنده شود دل قمر گر به قمر قران دهي
advertising
advertising
آخرین های شعر و ادبیات
شعر زیبای در گذرگاه زمان از سروده های مهدی اخوان ثالث

شعر زیبای در گذرگاه زمان از سروده های مهدی اخوان ثالث

شعر و حکایتی در باب زمینی شدن حضرت آدم از نگاه مولانا

شعر و حکایتی در باب زمینی شدن حضرت آدم از نگاه مولانا

شعر عاشقانه برق نگاه از اشعار زیبای رهی معیری

شعر عاشقانه برق نگاه از اشعار زیبای رهی معیری

شعر کاوه یا اسکندر از اشعار مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

شعر کاوه یا اسکندر از اشعار مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

فلسفه ابسوردیسم در ادبیات ملل و تفاوت آن با نهیلیسم

فلسفه ابسوردیسم در ادبیات ملل و تفاوت آن با نهیلیسم

advertising
آخرین های خواندنی
داستان زیبای اطمینان

داستان زیبای اطمینان

فال پی ام سی این هفته از شنبه 29 تیر تا جمعه 4 مرداد

فال پی ام سی این هفته از شنبه 29 تیر تا جمعه 4 مرداد

فال روزانه شنبه 29 تیر

فال روزانه شنبه 29 تیر

فال شبانه شنبه 29 تیر

فال شبانه شنبه 29 تیر

بیوگرافی شهریار عدل باستان شناس ایرانی و کارشناس ثبت میراث جهانی در ایران

بیوگرافی شهریار عدل باستان شناس ایرانی و کارشناس ثبت میراث جهانی در ایران

advertising
محبوب ترین های خواندنی
بیوگرافی جک لندن نویسنده سوسیالیست آمریکایی

بیوگرافی جک لندن نویسنده سوسیالیست آمریکایی

بیوگرافی محمد باقر میرزا خسروی شاعر ایرانی

بیوگرافی محمد باقر میرزا خسروی شاعر ایرانی

داستان زیبای شاید فردا دیر باشد

داستان زیبای شاید فردا دیر باشد

شعر کاوه یا اسکندر از اشعار مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

شعر کاوه یا اسکندر از اشعار مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

سفالگری چیست

سفالگری چیست

advertising