تالار سلام کاخ گلستان تهران تالار تشریفات رسمی پهلوی

گردشگریآثار تاریخی

- 97/09/18
تالار سلام کاخ گلستان تهران تالار تشریفات رسمی پهلوی

تالار تاج گذاری


در ضلع شمال غربی باغ گلستان تالار سلام یا تالار تاجگذاری قرار گرفته است که این تالار از ابتدا به منظور تشکیل موزه بنا گردید چرا که پس از اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا و بازدید وی از موزه ها و گالری های کشورهای غربی به دستور وی در ارگ سلطنتی تالار سلام به عنوان موزه احداث شد.

تاریخچه تبدیل الار سلام به موزه


فکر ایجاد موزه پس از نخستین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1290 ه ق در ذهن او شکل گرفت. از این رو پس از بازگشت به ایران دستور تخریب عمارت خروجی را صادر کرد و به جای آن ساختمان گلستان جدید، شامل تالار آینه و اتاق موزه ساخته شد. در اوایل تاسیس اتاق موزه علاوه بر نمایش آثار هنری ایران و اروپا و هدایایی که سلاطین کشورهای خارج برای شاهان ایران فرستاده بودند و اسلحه، زره شاهان سابق، آثار تاریخی، تابلو ها، گلدان ها و چلچراغ ها، ساعت ها، مجسمه ها و ... قسمت اعظم جواهرات پیاده و اشیا وصله های جواهرنشان نیز در این تالار در معرض تماشا گداشته بود. پس از سرقت سال 1309 ه ق از جواهرات تخت طاووس و نیز واقعه تحریم تنباکو که در جریان آن مردم برای دادخواهی به داخل ارگ ریختند، ناصرالدین شاه بیمناک شد و سرداب محکمی را در عمارت خوابگاه بنا کرد و جواهرات را به آنجا منتقل ساخت. پس از انتقال تخت طاووس و و تخت نادری و نیز صندلی مرصع محمد شاه از تالار به اتاق موزه، مراسم سلام های خاص و رسمی در این تالار برگزار می شد.
تالار سلام کاخ گلستان تهران تالار تشریفات رسمی پهلوی

دلیل نامگذاری تالار سلام


تالار سلام در کاخ گلستان که از ابتدا به منظور تشکیل موزه بنا گردیده بود بعد ها به علت انتقال تخت سلطنتی از موزه قدیم در عمارت خروجی و تالار آینه بدین ساختمان و برگزاری سلام های خاص در آن نام تالار سلام را به خود گرفت .

معماری تالار سلام


در طبقه زیرین تالار سلام ، حوض خانه وسیعی قرار دارد که امروزه به دو بخش تقسیم شده است؛ بخش شرقی به نام تالار مخصوص به نمایش هنرهای ظریفه ایران در دوره قاجار، و بخش غربی آن با نام نگارخانه برای ارایه آثار نقاشی هنرمندان ایران در دوره قاجار اختصاص یافته است. در سمت شرق تالار آینه، تالار عاج یا سفره خانه و سپس عمارت برلیان قرار دارد که پیش از انقلاب محل پذیرایی از مهمانان خارجی و برگزاری میهمانی های رسمی بود، و در حال حاضر به نمایش اشیاء ظروف، گلدان ها و ... اختصاص یافته است. در حوضخانه زیر عمارت سفره خانه نیز تابلو های نقاشی به نمایش گذارده شده است.

این تالار در زمان پهلوی برای تشریفات رسمی مورد استفاده بوده است. معماری این تالار و تالار آینه توسط صنیع‌الملک (حاج ابوالحسن معمارباشی) صورت گرفته است و مهم‌ترین شئی این تالار تخت مشهور به تخت طاووس بوده که اکنون در موزه جواهرات ملی قرار دارد و تنها بدلی از آن در تالار موجود است.
advertising