نقش برجسته بلاش شاه اشکانی در بیستون

گردشگریآثار تاریخی

- 97/09/09
نقش برجسته بلاش شاه اشکانی  در بیستوندر دامنه کوه بیستون و در چهار صد متری شمال شرقی نقش برجسته گودرز، تخته سنگ چهار ضلعی نامنظمی به بلندی 5/2 متر دیده می شود که در سه وجه آن ، نقوش حجاری شده ای با برجستگی کم قرار دارد. نقش میانی،«بلاش» شاه اشکانی را به حالت تمام رخ به طول 180180 سانتیمتر نشان می دهد. او گردنبندی بر گردن و کمربندی به کمر دارد و نیم تنه ساده ای که از کمر به پایین چسبان است، با دامنی گشاد بر تن دارد. بلاش ریشی توپی و سبیل تاب داده و گیسوانی بلند دارد که سربندی این موهای بلند را تزیین کرده است.
پیاله ای در دست چپ او به چشم می خورد، دست راست خود را نیز به سمت آتشدانی دراز کرده است و این طور به نظر می آید که چیزی به داخل آن می ریزد. روی بدنه این آتشدان کتیبه ای در 9 خط به خط پهلوی اشکانی وجود دارد که متن آن این است: "این تصویر بلاش شاه شاهان، پسر بلاش شاه شاهان، نوه ...". البته در گذر زمان انتهای این کتیبه محو شده و معلوم نیست کدام بلاش در این نقش برجسته دیده می شود.

در سمت چپ نقش بلاش و بر ضلع دیگر تخته سنگ، نقش شخصی به بلندی 163 سانتیمتر دیده می شود که دارای لباسی همانند بلاش است. وی دست راست را به طرف بالا گرفته و شیی در دست دیگر دارد و چنین به بیننده القا می شود که وی در حال گام برداشتن به سمت نقش بلاش است.

در سمت راست نقش بلاش ، بر ضلع دیگر نقش تخته سنگ، نقش شخص سومی حجاری شده است. این شخص نیز همانند شخص قبلی گویی در حال حرکت به سمت نقش بلاش است. وی نیم تنه ای که تا زانوانش می رسد بر تن دارد، کمربندی بر کمر بسته و گردنبندی به گردن آویخته است. همانند نقوش دیگر در دست راست شئ ای در دست دارد ولی دست چپ وی نامشخص است. ضلع دیگر این تخته سنگ از بالا تا پایین تراش خورده و آماده کندن نقش یا کتیبه ای است.
این بنا در تاریخ 1380/12/19 به شماره 4884 به ثبت ملی رسیده است.
advertising