موزه سنگی سجاس استان زنجان

گردشگریآثار تاریخی

- 97/09/09
موزه سنگی سجاس استان زنجانموزه سنگ نوشته های سجاس در مسجد جامع سجاس که مربوط به دوره سلجوقی است قرار دارد . سجاس در استان زنجان و از توابع خدابنده می باشد.
موزه سنگی سجاس که در واقع به موزه ی سنگ نوشته های سجاس مشهور است، یکی از آثار و ابنیه های تاریخی است که مرتبط با دوران سلجوقی می باشد. این موزه و سنگ نوشته ها در مسجد جامع سجاس قرار دارد. این سنگ نوشته ها سنگ مزارهایی هستند که از گورستان رفیعی سجاس جمع آوری و در حیاط مسجد ساماندهی شده اند
موزه سنگی سجاس استان زنجان
سنگ مزارها به صورت صندوقی و مربوط به دوره تیموری و صفوی است، در این سنگ مزارها نقوش اسلیمی،نقوش هندسی،کتیبه هایی به خط نسخ به مضمون اشعار فارسی از سعدی و اشعار عربی دیده می شود. البته محل قرار گیری موزه در دست تعمیر و تجهیز شدن است. سنگ نوشته هایی که به عنوان ادوات موزه از آن ها استفاده می شود،

علت انتخاب این سنگ ها قدیمی بودن آن هاست. این مزارها صندوق شکل بوده و مربوط به دوره های صفوی و تیموری می باشد.
بر روی برخی از این سنگ قبر ها تاریخ هایی نگاشته شده که نشان می دهد این قبور مربوط به ایام 944 هجری قمری، 844 هجری قمریريال 1032 هجری قمری و حتی 1002 هجری می باشند.
این تاریخ ها نشان دهنده ی دوران صفوی و تیموری است. روی برخی از سنگ ها هم نام اموات با پسوند سجاسی آورده شده است مثلا شیخ احمد سجاسی.
advertising