ضرابخانه گنجعلی خان کرمان

گردشگریآثار تاریخی

- 97/09/08
ضرابخانه گنجعلی خان کرمان

ضرابخانه گنجعلی خان از معتبرترین موزه‌ های سکه ایران


کرمان که در دوران صفویه و در زمان حاکمیت گنجعلی خان به یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران تبدیل شده بود به اهتمام گنجعلی خان، صاحب مجموعه‌ای فرهنگی و بزرگ شامل میدان، حمام، مدرسه، بازار، آب انبار و ضرابخانه شد.

ضرابخانه گنجعلی خان در قسمت شمالی میدان، داخل بازار مسگری شمالی و درست رو به روی حمام قرار گرفته و از از سال 1370 هم‌زمان با بزرگداشت خواجوی کرمانی به عنوان یکی از معتبرترین موزه‌های سکه ایران فعالیت می‌کند. ضرابخانه‌ها محلی برای ساخت سکه بوده‌اند، به این شکل که پس ذوب فلزات، آن‌ها را در قالب‌های مخصوص می‌ریختند تا نقش مورد نظرشان روی سکه حک شود. گاهی بدون استفاده از قالب و تنها با استفاده از پتک و یا چکش مخصوص، عمل حک شدن نقش مورد نظر بر روی سکه انجام می‌شده است. این روش تا قبل از دوره قاجاریه در ایران کاربرد داشت و پس از ناصرالدین شاه، ضرب سکه با روش‌های جدید در ایران رایج شد.
ضرابخانه گنجعلی خان کرمان

سکه های موزه سکه ایران


سکه‌های ادوار مختلف تاریخ از جمله اشکانیان, ساسانیان، عرب ساسانی, اموی, عباسی, گورکانی, تیموری، آل مظفر، آل مکرم، آق قویونلو، قراقویونلو, ایلخانی, صفوی, افشار، افغان ها, زندیه, قاجار, پهلوی و همچنین اسکناسهایی از قاجار و پهلوی در آن وجود دارد.

معماری ضرابخانه گنجعلی خان


تزئینات داخلی بنا گچ بری به شکل آجر کاذب است.ند آجرها به رنگ اخرایی است. بنا گنبدی بلند دارد و در رأس آن کلاه فرنگی قرار گرفته که بخشی از نور داخل را تأمین می‌کند. پلان بنا مربعی است و 4 ایوان و 4 غرفه در اطراف دارد. قوسها تیزه دار و طاقنما ضربی است.در کف بنا و در زیر نورگیر حوض مربع شکلی قرار دارد که انعکاس نور در آن بر زیبایی بنا می‌افزاید. سردر بنا کاملاً ساده و تزئین آن آجرکاری گچی است. در زمان تعمیر بنا تعدادی سکه مسی و قطعات فلزی متعلق به ضرب سکه بدست آمده که تأییدی بر کاربرد بنا برای ضرابخانه‌است.

advertising