مراسم پارچه کسدی در اردبیل برای دوختن لباس عروس

گردشگریفرهنگ و تمدن

- 98/02/12
مراسم پارچه کسدی در اردبیل برای دوختن لباس عروسمراسم عروسی در اردبیل مانند سایر شهرهای ایران آداب و رسوم خاص خود را دارد. مراسم عروسی در اردبیل با شادی و رقص های محلی برگذار می شود. مراحل مختلف مراسم عروسی در اربیل هرکدام با نام های محلی خاصی است.یکی از این مراسم که قبل از عروسی انجام می گیرد پارچه کسدی است.

مراسم پارچه كسدي


قبل از بردن عروس به خانه بخت جشن ديگري گرفته مي شد كه مختص زنها بود. مراد از اين جشن آن بود كه كسان طرفين دور هم بنشينند و لباس هاي عروس را بريده و بدوزند. ولي در طول زمان اين كار صورت تشريفاتي به خود گرفته مبدل به يك جشن رسمي براي نشاندادن لباس ها و زينت آلات عروس به ديگران شده بود.

در آن مجلس، كه در خانه عروس برگزار مي شد سازنده ها يعني خوانندگان و نوازندگان زن دعوت مي شدند و با پذيرائي هاي گرم جشن مي گرفتند و در ضمن آن لباس ها و زينت آلاتي را كه خانواده داماد براي عروس آورده بودند به مهمانان نشان مي دادند. فرداي آن روز كساني از نزديكان داماد به اتفاق خياط به خانه عروس مي آمدند و قسمتي از پارچه ها را بريده براي روز عروسي لباس مي دوختند.
advertising