آمار سنی کاربران اینستاگرام چگونه است

علمی و تکنولوژیفضای مجازی

- 97/10/22
آمار سنی کاربران اینستاگرام چگونه استوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی توییتر خود آمار سنی کاربران اینستاگرام را با هدف افزایش آگاهی والدین از رفتار فرزندانشان در این شبکه اجتماعی منتشر کرد. اینستاگرام در بین کاربران ایرانی جزو محبوب‌ ترین شبکه اجتماعی شناخته می‌ شود و میلیون‌ ها کاربر ایرانی از آن استفاده می‌ کنند. اکنون با گسترش اینستاگرام، حتی بسیاری از کودکان و نوجوانان نیز در آن حضور فعال دارند. از این رو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی توییتر خود آمار سنی کاربران اینستاگرام را با هدف افزایش آگاهی والدین از رفتار فرزندانشان در این شبکه اجتماعی منتشر کرد.

طبق آماری که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده است، حدود 49 درصد کاربران اینستاگرام را افراد 25 تا 34 ساله و 24 درصد را افراد 18 تا 24 ساله تشکیل می‌ دهند. بنابرین نتیجه می‌ گیریم حدود 73 درصد از کاربران این شبکه اجتماعی حدود 18 تا 34 سال سن دارند. همچنین سهم کودکان و نوجوانان از استفاده‌ کنندگان اینستاگرام حدود 2 درصد است. وزیر ارتباطات در ادمه افزود در حال حاضر حدود 1.5 میلیون کودک و نوجوان در زیست‌ بوم کودک و اینترنت عضویت دارند، اما تا شرایط مناسب برای کودکان فاصله زیادی وجود دارد؛ چرا که باید قبول کنیم به دلایل مختلفی شبکه های اجتماعی برای کودکان مناسب نیست و باید زیست‌ بوم خاصی برای آن‌ ها در نظر گرفته شود. به همین دلیل آگاهی والدین از رفتار فرزندانشان در شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام باید افزایش پیدا کند.
advertising