داستان جوان و حضرت داوود و لطف خدا به ایشاندر روایت دارد که در زمان حضرت داوود نبی علیه السلام جوانی به ایشان سخت ارادتمند و علاقه شدید داشت، هر روز متصل خدمت داوود می رسید که زبور می خواند.
این جوان چنان مبهوت می گردید که عقب هیچ کاری نمی رفت. خلاصه یک روز ملک الموت به دیدن داوود آمد، در ضمن ملاقات داوود، نظر تندی هم به جوان کرد.
داوود علیه السلام پرسید: مثل اینکه نظر خاصی به رفیق ما کردی؟
گفت: بله هفته دیگر چنین روزی وعده من و این جوان است داوود علیه السلام پرسید: حتمی است؟
عزرائیل گفت: بله یک هفته به عمر این جوان بیشتر نمانده است. گفت و رفت. داوود از بس این جوان را برای خدا دوست داشت، خیلی متاثر شد. از او دلجوئی کرد. ضمن گفتگو با جوان پرسید: آیا ازدواج کرده ای؟ گفت: نه.
داوود با خود گفت: این جوان یک هفته دیگر به عمرش نمانده، زن هم نگرفته. به فکر افتاد که همسری برایش پیدا کند تا اقلا این یک هفته لذتی از دنیا و زن بگیرد. به یک نفر از بنی اسرائیل که با اخلاص و محبت بود، پیشنهاد کرد دخترت را امشب برای خدا به این جوان صالح تزویج کن. او فورا اطاعت کرده. آن مرد شریف دخترش را دید و دختر هم تسلیم شد.
وسائلی فراهم کرد و همان شب مجلس عروسی برپا شد. روزها هم می آمد خدمت جناب داوود تا روز هفتم. روزی که داوود منتظر بود که خبر مرگ جوان را بیاورند و داوود برای تشیعش حاضر شود دید خبری نشد.
خود جوان آمد، داوود چیزی نگفت. اجمالاً پس از گذشتن یک هفته ملک را می بیند از او می پرسد چطور شد جوان نمرد، گفت: مرگش رسیده بود، لکن شما و پدر دختر و خود دختر کاری کردید که رحم خدا را متوجه او کردید محبت هایی کردید که حب الهی را به حرکت آوردید، چون چنین کردید ندا رسید ما از شما اولی هستیم، به این جوان محبت و رحم کردیم، لذا بر عمرش افزود.
advertising
advertising
آخرین های داستان و حکایات
داستان و کاربرد ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم

داستان و کاربرد ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم

داستان زیبای سیاوش و سودابه از سری داستان های شاهنامه

داستان زیبای سیاوش و سودابه از سری داستان های شاهنامه

داستان اعدام محمد کریم مبارز مصری توسط ناپلئون بناپارت

داستان اعدام محمد کریم مبارز مصری توسط ناپلئون بناپارت

داستان و کاربرد ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال میبرید

داستان و کاربرد ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال میبرید

داستان زیبای رویای تاجر

داستان زیبای رویای تاجر

advertising
آخرین های خواندنی
شعری زیبا از شیخ بهایی در باب مناجات و تقرب جستن به خداوند

شعری زیبا از شیخ بهایی در باب مناجات و تقرب جستن به خداوند

طنز فال بدبختی

طنز فال بدبختی

شعر نذر کرده ام از اشعار زیبای مهدی اخوان ثالث ملقب به میم امید

شعر نذر کرده ام از اشعار زیبای مهدی اخوان ثالث ملقب به میم امید

طنز تفاوت مادرهای امروزی و دیروزی

طنز تفاوت مادرهای امروزی و دیروزی

شعر دختر خورشید از اشعار امیر هوشنگ ابتهاج

شعر دختر خورشید از اشعار امیر هوشنگ ابتهاج

advertising
محبوب ترین های خواندنی
شعری زیبا از شیخ بهایی در باب مناجات و تقرب جستن به خداوند

شعری زیبا از شیخ بهایی در باب مناجات و تقرب جستن به خداوند

شعر زیبای نگاه آشنا از اشعار سیمین بهبهانی

شعر زیبای نگاه آشنا از اشعار سیمین بهبهانی

شعر صبر تلخ از سروده های احمد شاملو

شعر صبر تلخ از سروده های احمد شاملو

شعر دختر خورشید از اشعار امیر هوشنگ ابتهاج

شعر دختر خورشید از اشعار امیر هوشنگ ابتهاج

حکایت خواندنی پرنده و صیاد

حکایت خواندنی پرنده و صیاد

advertising