هونل موزیک
فارسی - Persian
معمای یافتن دزد به همراه پاسخ تشریحیچند نفر به دزدی متهم هستند. با توجه به گفته هایشان، دزد کدام است؟
کری ، ریچارد ، پائولو و وودی به دزدی متهم شده اند. می دانیم فقط یکی از آنها گناهکار است. آنها در بازجویی پلیس چنین اظهار داشته اند:
کری: پائولو دزدی کرده است.
ریچارد: من بی گناهم.
پائولو: وودی دزدی کرده است.
وودی: پائولو دروغ می گوید.

الف) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا درست باشد، گناهکار کیست؟
ب) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا غلط باشد، گناهکار کیست؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ معمای یافتن دزد


چنانچه گفته های کری، ریچارد، پائولو و وودی را به ترتیب P ،R ،K و V نشان دهیم نتایج زیر را خواهیم داشت:

الف) یکی از دو مطلب P یا V حقیقت دارد.
اگر P درست باشد بقیه اظهارات نادرست است و در نتیجه ریچارد و وودی هر دو گناهکارند و اما می دانیم فقط یکی گناهکار است پس V باید درست باشد و K و R و P غلط هستند و ریچارد دزد است.

ب) یکی از دو مطلب P یا V غلط است اگر V غلط باشد تمام سه مطلب دیگر درست است. اما K و P هم نمی تواند همزمان درست باشد. پس P غلط است و R و K و V درست هستند. در نتیجه در این مسئله دزد پائولو است.
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
زندگی نامه آلبرت انیشتین دانشمند یهودی از تولد تا ازدواج

زندگی نامه آلبرت انیشتین دانشمند یهودی از تولد تا ازدواج

فال حافظ روزانه پنج شنبه 29 فروردین 98

فال حافظ روزانه پنج شنبه 29 فروردین 98

فال روزانه پنج شنبه 29 فروردین 98

فال روزانه پنج شنبه 29 فروردین 98

فال شبانه چهارشنبه 28 فروردین 98

فال شبانه چهارشنبه 28 فروردین 98

advertising
محبوب ترین های خواندنی
فال این هفته پی ام سی از شنبه 17 فروردین 98 تا جمعه 23 فروردین 98

فال این هفته پی ام سی از شنبه 17 فروردین 98 تا جمعه 23 فروردین 98

رمان عاشقانه پر نوشته شارلوت مری ماتیسن

رمان عاشقانه پر نوشته شارلوت مری ماتیسن

داستان و تاریخچه سبزه گره زدن

داستان و تاریخچه سبزه گره زدن

شعر بخوان از اشعار حسن فرح بخشیان یا ژولیده نیشابورى در مورد مبعث رسول اکرم

شعر بخوان از اشعار حسن فرح بخشیان یا ژولیده نیشابورى در مورد مبعث رسول اکرم

advertising