معمای یافتن دزد به همراه پاسخ تشریحیچند نفر به دزدی متهم هستند. با توجه به گفته هایشان، دزد کدام است؟
کری ، ریچارد ، پائولو و وودی به دزدی متهم شده اند. می دانیم فقط یکی از آنها گناهکار است. آنها در بازجویی پلیس چنین اظهار داشته اند:
کری: پائولو دزدی کرده است.
ریچارد: من بی گناهم.
پائولو: وودی دزدی کرده است.
وودی: پائولو دروغ می گوید.

الف) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا درست باشد، گناهکار کیست؟
ب) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا غلط باشد، گناهکار کیست؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ معمای یافتن دزد


چنانچه گفته های کری، ریچارد، پائولو و وودی را به ترتیب P ،R ،K و V نشان دهیم نتایج زیر را خواهیم داشت:

الف) یکی از دو مطلب P یا V حقیقت دارد.
اگر P درست باشد بقیه اظهارات نادرست است و در نتیجه ریچارد و وودی هر دو گناهکارند و اما می دانیم فقط یکی گناهکار است پس V باید درست باشد و K و R و P غلط هستند و ریچارد دزد است.

ب) یکی از دو مطلب P یا V غلط است اگر V غلط باشد تمام سه مطلب دیگر درست است. اما K و P هم نمی تواند همزمان درست باشد. پس P غلط است و R و K و V درست هستند. در نتیجه در این مسئله دزد پائولو است.
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
احادیث و روایاتی از معصومین در رابطه با صبر و شکیبایی

احادیث و روایاتی از معصومین در رابطه با صبر و شکیبایی

داستان طنز کم شنوایی

داستان طنز کم شنوایی

فال شبانه دوشنبه 27 خرداد

فال شبانه دوشنبه 27 خرداد

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد

advertising
محبوب ترین های خواندنی
معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

داستان زیبای خرید زمان

داستان زیبای خرید زمان

داستان زیبای روزه خواری منصور حلاج

داستان زیبای روزه خواری منصور حلاج

طوطی پروتلت نوعی طوطی کوچک و بامزه

طوطی پروتلت نوعی طوطی کوچک و بامزه

advertising