› طنز و معما
دو معمای جالب فکری به همراه پاسخ

دو معمای جالب فکری به همراه پاسخ

معمای فکری صاحب ماهی کیست با پاسخ تشریحی

معمای فکری صاحب ماهی کیست با پاسخ تشریحی

معمای سرقت از جواهرفروشی با پاسخ تشریحی

معمای سرقت از جواهرفروشی با پاسخ تشریحی

طنز خنده دار بعضی از دروغ های متداول بین پسران و دختران همراه با معانی آنها

طنز خنده دار بعضی از دروغ های متداول بین پسران و دختران همراه با معانی آنها

تست هوش جالب چه کسی صاحب گورخر است

تست هوش جالب چه کسی صاحب گورخر است

سه معمای جالب پلیسی به همراه پاسخ

سه معمای جالب پلیسی به همراه پاسخ

معماهای فکری و تست هوش های جالب با پاسخ

معماهای فکری و تست هوش های جالب با پاسخ

داستان طنز کپی برداری

داستان طنز کپی برداری

تست هوش های بامزه و خواندنی

تست هوش های بامزه و خواندنی

داستان طنز علم بهتر است یا ثروت

داستان طنز علم بهتر است یا ثروت

معمای پلیسی و جذاب کشف قاتل

معمای پلیسی و جذاب کشف قاتل

داستان طنز کم شنوایی

داستان طنز کم شنوایی

معماهای قرآنی جالب در رابطه با سوره حمد

معماهای قرآنی جالب در رابطه با سوره حمد

معمای فکری چوپان و گوسفندان با پاسخ تشریحی

معمای فکری چوپان و گوسفندان با پاسخ تشریحی

معمای فکری پر کردن دایره ها با پاسخ تشریحی

معمای فکری پر کردن دایره ها با پاسخ تشریحی

معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10