ساخت صندلی با تایر ماشین

خواندنیهنرهای دستی

- 97/09/11
ساخت صندلی با تایر ماشین

وسایل لازم برای ساخت صندلی با تایر


لاستیک قدیمی اتومبیل ورق MDF به قطر 6 میلیمتر که به صورت دو دایره به قطر 55سانتیمتر بریده شوند. 6عدد پیچ دریل پیچ گوشتی چسب تفنگی با حداقل 6 عدد چسب طناب کنف به قطر 1سانتیمتر قیچی قلم رنگ دیوار رنگ سیلر
ساخت صندلی با تایر ماشین

مراحل ساخت صندلی با تایر


تایر را با یک تکه پارچه کاملا تمیز کنید.یکی از MDF ها را روی لاستیک اتومبیل قرار داده و در سه نقطه با فاصله کناره های MDF را دریل سوراخ کنید.

طوری که درون لاستیک نیز فرو رود.همین کار را در آن روی لاستیک انجام دهید و MDF دوم را به آن طرف نصب کنید.ورق MDFرا به لاستیک پیچ کنید مرکز MDF را پیدا کنید و چسب بزنید.درست در مرکز MDF و روی چسبی که زده اید٬ شروع به پیچیدن حلزونی طناب بکنید.

وقتی سطح MDF با طناب پوشیده شد به سراغ بدنه لاستیک بروید. سعی کنید طوری طناب را فشرده پچسبانید که جایی خالی نماند.

لاستیک را بر عکس کنید تا پیچیدن بقیه طناب در دسترس و آسان تر باشد.هر وقت طناب هم سطح MDF شد٬ آن را قیچی کنید.به کمک قلم٬ رنگ سیلر را روی سطح کارتان بزنید.

این صندلی کوتاه برای دکوراسیون اتاق نشیمن مناسب است. می توانید برایش پایه های چوبی نیز نصب کنید.
advertising