ساخت کیسه ی پارچه ای

خواندنیهنرهای دستی

- 97/08/27
ساخت کیسه ی پارچه ایدر این آموزش ساخت کیسه پارچه ای را یاد می گیرید که دوختش بسیار ساده است. این نوع کیسه پارچه فقط از یک تکه پارچه دوخته می شود و به همین خاطر مهارت های ابتدایی برای دوختش کافی است. در کیسه هم با یک طناب بسته می شود که استفاده از آن را ساده تر می کند.
با همین روش می توانید کیسه پارچه ای در اندازه های بزرگ ‌تر و کوچک ‌تر بسازید. تنها تغییری که باید در کارتان بدهید، ابعاد پارچه هایی است که می برید. ما از چرخ خیاطی برای دوخت کیسه پارچه ای استفاده کرده ایم اما شما می توانید دوخت ها را با دست انجام بدهید.

وسایل مورد نیازبرای دوخت کیسه پارچه ای


دو پارچه با رنگ یا طرح مختلف
سوزن
نخ
ابزار مورد نیاز
چرخ خیاطی
قیچی
سنجاق قفلی
سنجاق
اتو
متر
خط کش
ساخت کیسه ی پارچه ای
از هر کدام از پارچه ها یک مستطیل با ابعاد9در15اینچ ببرید. سپس طرحی که در تصویر آخر می بینید را پشت یکی از پارچه بکشید. حالا پارچه ها را از روی هم بگذارید (از رو) و آنها را بهم سنجاق کنید.دوخت پارچه ها بهم را شروع کنید (فقط روی خطوط قرمز را بدوزید). بعد از دوخت می توانید پارچه ها را از سوراخی که باز مانده برگردانید. حالا روی لبه پارچه ها یک سوراخ بزرگ است که می توانید آن را کوک بزنید و ببندید یا بگذارید به همین شکل بماند.

با یک مداد یا قلم یک خط از بالای سوراخ کوچک تا سر دیگر پارچه بکشید. یک خط هم از پایین سوراخ تا طرف دیگر پارچه بکشید. اینکار را روی هر دو طرف پارچه تکرار کنید و سپس روی این خطوط را چرخ کنید.

حالا پارچه را از وسط تا کنید و با سنجاق دو نیمه پارچه را روی هم ثابت کنید. با مداد یا خودکار دو خط عمود بر دو خط بالایی بکشید. این دو خط باید از پایین دو خط موازی شروع شوند و تا پایین پارچه ادامه داشته باشند. در ضمن این خطوط باید نیم اینچ با لبه فاصله داشته باشند. بعد از روی خط را دوختید، پارچه را به پشت برگردانید.

برای این مرحله باید پارچه به پشت برگردانده شده باشد. گوشه ها را بگیرید و یک خط عمود و صاف به درز بکشید و رویش را چرخ کنید. اینکار را برای هر دو لبه تکرار کنید. سپس کیسه را دوباره به رو برگردانید و به این ترتیب کیسه حاضر است
advertising