روایتی از حضرت موسی در رابطه با خشم خدادر علم اخلاق ذکر شده است که انسان مادامیکه در این عالم است، برای تکامل خودش هم خوف لازم دارد و هم رجاء، تا بتواند بار تکلیف را تا سفر آخرت بکشد. اگر تازیانه خوف نباشد غیر از هواپرستی کاری از او برنمی آید و همینطور اگر رجائی هم نباشد شوقی ندارد و لذا فرمود:
مؤمن همیشه بین دو نور است که هیچ یک بر دیگری غالب نمی گردد و اگر یکی غالب گردد بار سفر را به منزل نمی رساند هر دو نور باید مساوی باشند.
حدیثی است که می فرماید: اگر گناه تو گناه اولین و آخرین باشد باز هم از عفو خدا ناامید مباش، زیرا اگر به درگاهش بیائی تو را می بخشد، چه مانعی دارد که تو را پاک نماید.
و در مقام خوف هم فرمود: اگر عمل تمام خائفین را هم داشته باشی باز هم بترس، چون ممکن است از آنکه خدا یک لحظه تو را به خودت واگذار کند که اگر به خودت واگذار کند به کثافت کاری می افتی.
شخصی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سئوال کرد که بلعم باعورا چه شد که با آن همه علم عاقبت مانند سگ شد؟
حضرت فرمود: چون خدا او را یک لحظه به خودش واگذار کرد.
عرض کرد: چه شد که به خودش واگذارش کرد؟
حضرت فرمود: به واسطه آنکه شکر نعمت ننمود.
مؤمن عاقل بایستی صفت انبیاء را که تشبیه به چراغ شده است داشته باشد، یعنی چراغ دو چیز لازم دارد تا روشن شود، یکی روغن و دیگری افروزنده آن کبریت. اگر روغن نداشته باشد فتیله می سوزد و اگر شعله ای به آن زده نشود خاموش است و روشن نمی شود. قلب مؤمن هم مانند چراغ است، نکند شیطان او را بفریبد.
متوجه باشد که خدا می بخشد و از آن طرف هم به توسط کبریت خوف، روشن باشد تا بتواند سفر را طی کند.
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
احادیث و روایاتی از معصومین در رابطه با صبر و شکیبایی

احادیث و روایاتی از معصومین در رابطه با صبر و شکیبایی

داستان طنز کم شنوایی

داستان طنز کم شنوایی

فال شبانه دوشنبه 27 خرداد

فال شبانه دوشنبه 27 خرداد

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد

advertising
محبوب ترین های خواندنی
معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

داستان زیبای خرید زمان

داستان زیبای خرید زمان

داستان زیبای روزه خواری منصور حلاج

داستان زیبای روزه خواری منصور حلاج

طوطی پروتلت نوعی طوطی کوچک و بامزه

طوطی پروتلت نوعی طوطی کوچک و بامزه

advertising