ماجرای زن صیغه ای دکتر محمد علی نجفی شهردار سابق تهران

مجلهچهره ها

- 97/08/12
ماجرای زن صیغه ای دکتر محمد علی نجفی شهردار سابق تهراندکتر محمد علی نجفی شهردار سابق تهران، سیاست مدار، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی کشور ایران است. . نجفی در استعفا دادن از سمت‌های خود بسیار معروف است و همیشه هم بیماری را عامل استعفایش بیان می ‌کند.وی شهردار سابق تهران بوده و اکنون نیز به عنوان مشاور امور اقتصادی رئیس ‌جمهور، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی فعالیت می‌ کند به تازگی برای دکتر محمد علی نجفی حواشی جدیدی ایجاد شده است.
چندی پیش شایعاتی بر سر زبان ها افتاد که دکتر نجفی زن صیغه ای دارد. اما میترا نجفی همسر او به این شایعات واکنش نشان داد.

میترا نجفی همسر دکتر محمد علی نجفی


میترا نجفی همسر قانونی دکتر محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در واکنش به حواشی اخیر در مورد دکتر نجفی گفت: هر انسانی یک زندگی خصوصی دارد؛ چه آقای دکتر نجفی و هر شخصیت دیگر.
متاسفانه به من تهمت زدند که من زن صیغه ای دکتر نجفی هستم در حالیکه من عقد نامه دارم و حتی اگر صیغه هم باشد هیچ مشکلی نداشت
آقای دکترنجفی از من خیلی محترمانه خواستگاری کردند و ما اردیبهشت 97 با هم ازدواج کردیم.
تقریبا چند ماه پیش عده ای یک کلیپ در خارج از کشور ساختند که صداهای من را تقطیع کرده اند و بریده بریده به هم وصل کرده اند تا مرا تخریب کنند و آبروی من را ببرند.
او در ادامه بیان کرد:هر فردی می تواند عاشق بشود و ازدواج کند ،همه ی انسان ها تا زمانی که جان دارند در وجودشان حس دوست داشتن وجود دارد.
advertising