صحبت های اخیر فائزه هاشمی درباره ی اخراج او از دانشگاه

مجلهچهره ها

- 97/08/06
صحبت های اخیر فائزه هاشمی درباره ی اخراج او از دانشگاهفائزه هاشمی در مصاحبه ای درباره ی اخراجش از دانشگاه و فعالیت های بعدش این گونه توضیح داد: وقتی آقای ولایتی منصوب شد، بلافاصله تغییرات شروع شد. مدیران منصوب بابا برکنار شدند؛ بسیاری از اساتید واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تغییر کردند. سعی شد سیاست‌ ها و تفکرات بابا را حذف کنند و مسیر دانشگاه تغییر کرد. حذف و نبود ما هم جزو همین سیاست‌ هاست. خیلی عجیب و غریب نیست.
دو سه ماه قبل پرونده ‌های من را گرفته بودند. آن موقع می ‌گفتند این روند جذب درست نبوده است. بازرس هم فرستادند و پرونده را کامل بردند. گزارشی که به آن ها داده شده بود روند جذب را کامل توضیح می‌ داد و مشخص بود روند جذب مشکلی ندارد. زمانی که من جذب شدم، فراخوان نبود و سیستم با الان متفاوت بود. من با دستور آقای جاسبی مشغول به کار شدم. بعد از فراخوان هم در مصاحبه ی علمی و عمومی شرکت کردم اما چون پرونده را گرفته بودند، انتظار اخراج را داشتم.
از طرف دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند دیگر به دانشگاه آزاد نیایم. من هم گفتم این موضوع به‌ صورت شفاهی قابل پذیرش نیست و به صورت کتبی اعلام کنند. آن ها گفته بودند کتبا اعلام نمی‌ کنیم. روند جذب مشکل دارد و یک ماه دیگر نامه را می ‌زنیم. بعد واحد به من نامه داد. بعد از آن هم یک نامه منتشر شد که در آن مدعی موارد تخلف جذب من شدند. پاسخ آن ها را دادم و گفتم لازم باشد در کنفرانس مطبوعاتی تمام این موارد را اعلام می‌ کنم.
در حال حاضر در رفسنجان پسته‌ داری می‌ کنم. البته قبل از اتفاقات اخراج بود که با خانواده درباره ی باغ ‌های رفسنجان صحبت کردیم. چون زمین ‌های مامان در رفسنجان است. محسن گفت به زمین‌ های رفسنجان نرسیدیم و اگر موافق باشید همه را بفروشیم. من مخالفت کردم و گفتم من به آن رسیدگی می ‌کنم. بعد از اخراج از دانشگاه آزاد فرصت خوبی شد که بروم به باغ پسته رسیدگی کنم
من زمین را بعد از پسته‌ چینی تحویل گرفتم. امسال یک دانه پسته هم نبود. به خاطر گرمای شدید همه ی پسته ‌ها سوخته بود.


advertising