واکنش متفاوت آزاده نامداری به خبر قتل همسر دوم محمدعلی نجفی

مجلهسلبریتی ها

- 98/03/09
واکنش متفاوت آزاده نامداری به خبر قتل همسر دوم محمدعلی نجفیچند روزی است که خبر قتل همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران در فضای مجازی و خبرگزاری های مختلف بازنشر شده و بازتاب گسترده ای داشت. خبر قتل این زن توسط یک فرد سیاسی و تحصیل کرده موجب تعجب و شوک مردم شد و با واکنش های متفاوتی از سوی افراد مختلف روبرو بود. در این میان آزاده نامداری مجری سابق تلویزیون به این خبر واکنش نشان داد و متن زیر را در پاسخ به این خبر نوشت:

ازصبح دیروز بهت زده ام،قبل از اینکه دکترنجفی قتل رابه عهده بگیرند به هرپست یاهرخبری دراین باره واکنش نشان میدادم،وقت خواب نفسم بندآمده بود وتاچشمهایم رامی بستم تصاویری عذاب آور از پیش چشمم میگذشت،امروز هیچ بخش خبری راندیدم نمیتوانم تحمل کنم،هزار هزار سوؤال دارم که پاسخش رانمیدانم اما مهمترینش این که چطور مرد نخبه،مؤدب،مدیر اجرایی همه ی این دوره ها به همسراولش میگوید مجبورم ازدواج کنم؟چرا دوبار درفاصله ی کم قصد خودکشی دارد؟چه چیزی در آن نامه بود؟وچه واکنشی چنین مرد آرام ومتشخصی را به جنون میکشاند؟
من نه اهل سیاستم نه خبرنگار نه قاضی.من انسانم،شهروندی ساده که غمگینم برای مرگ یک انسان،زن،مادر و اینکه چطور مردی باگذشته ای درخشان و سابقه ی اجرایی ومهم‌تر ازهمه باهوشی‌فوق العاده،حالا اینطور باید سوژه ی خبر وقضاوت برخی باشد
پ.ن.باورم نمیشود کسی از فرو ریختن یک انسان خوشحال باشد اگر هستند وااسفا به عصری که درآن‌زندگی میکنم...
advertising