بالابان از سازهای آذری

ساز بادی بالابان


بالابان نامی است که آذری ها به این ساز اطلاق کرده اند. در زبان ارمنی، دودوک خوانده می شود و در مناطق کردنشین ایران به نام نرمه نای می شناسند. این تفاوت نام البته در صدادهی و شخصیت موسیقایی ساز هم خود را نشان می دهد. یعنی علی رغم شباهت ظاهری هر سه نوع، به راحتی می توان نوای دودوک ارمنی را با صدای بالابان آذری و نرمه نای کردی تشخیص داد.

بالابان‌ ، ساز بادی‌ چوبى‌ دو زبانه‌ به‌ شكل‌ استوانه‌ و از خانوادة نای‌ و سُرنا. این‌ ساز را به‌ اختلاف‌ قسمى‌ سرنا و كرنا و شبیه‌ شیپور بزرگ‌ ، شبیه‌ نى‌لبك‌ با 6 سوراخ‌ انگشتى‌ و یك‌ زبانة 11 سانتى‌متری‌ ، شبیه‌ سرنا با یك‌ زبانة پهن‌ ، همانند ساز باستانى‌ نَرمه‌ نای‌ و دوزبانه‌ ، همچنین‌ سازی‌ با 7 سوراخ‌ انگشتى‌ و یك‌ سوراخ‌ شستى‌ و دو زبانه‌ به‌ درازای‌ 6 سانتى‌متریا با 8 سوراخ‌ انگشتى‌ و یك‌ سوراخ‌ شستى‌ و زبانه‌دار نوشته‌اند.
بالابان از سازهای آذری

ساختار ساز بالابان


به‌ طور كلى‌، ساختمان‌ این‌ ساز از چند بخش‌ تشكیل‌ یافته‌ است‌: نخست‌، تنة استوانه‌ای‌ یا لوله‌ای‌ شكل‌ ساز كه‌ آن‌ را از چوبى‌ سخت‌، مانند چوب‌ توت‌، گردو ، شمشاد یا خیزران‌ به‌ طول‌ 30 تا 40 سانتى‌متر و قطر 5/1 سانتى‌متر مى‌سازند؛ دوم‌، زبانة ساز كه‌ دو تیغه‌ یا دو لبه‌ و از نى‌ است‌ و از این‌ رو، به‌ نى‌ و قَمیش‌ (یا قامیش‌، لفظى‌ تركى‌ به‌ معنای‌ نى‌) شهرت‌ دارد؛ سوم‌، پوكة فلزی‌ استوانه‌ای‌ شكل‌ كوچكى‌ كه‌ یك‌ سرش‌ با خَرَك‌ به‌ زبانه‌ و سر دیگرش‌ به‌ تنة ساز مى‌پیوندد.
advertising
advertising
آخرین های فرهنگ و تمدن
آیین عزاداری محرم در یزد

آیین عزاداری محرم در یزد

جشن بابای دهقان جشن آغاز شخم‌ زدن زمین

جشن بابای دهقان جشن آغاز شخم‌ زدن زمین

مراسم قبله دعا در هرمزگان

مراسم قبله دعا در هرمزگان

بازی گوم زایس از بازهای محلی لرستان

بازی گوم زایس از بازهای محلی لرستان

ازدواج فامیلی ریشه‌ دار ترین ازدواج در ایل بختیاری

ازدواج فامیلی ریشه‌ دار ترین ازدواج در ایل بختیاری

advertising
آخرین های گردشگری
غذاهای محلی شهر بارسلونا در کشور اسپانیا

غذاهای محلی شهر بارسلونا در کشور اسپانیا

پارک جنگلی چالدره در تنکابن استان مازندران

پارک جنگلی چالدره در تنکابن استان مازندران

مسجد کول شریف بزرگترین مسجد روسیه

مسجد کول شریف بزرگترین مسجد روسیه

غار کتله‌ خور در زنجان اولین غار آهکی جهان

غار کتله‌ خور در زنجان اولین غار آهکی جهان

چشمه تلخاب از جاذبه های طبیعی فشم در استان تهران

چشمه تلخاب از جاذبه های طبیعی فشم در استان تهران

advertising
محبوب ترین های گردشگری
آبشار دتیان عریض ترین آبشار آسیا در مرز چین و ویتنام ‏

آبشار دتیان عریض ترین آبشار آسیا در مرز چین و ویتنام ‏

چشمه تلخاب از جاذبه های طبیعی فشم در استان تهران

چشمه تلخاب از جاذبه های طبیعی فشم در استان تهران

غار کتله‌ خور در زنجان اولین غار آهکی جهان

غار کتله‌ خور در زنجان اولین غار آهکی جهان

پارک جنگلی چالدره در تنکابن استان مازندران

پارک جنگلی چالدره در تنکابن استان مازندران

غذاهای محلی شهر بارسلونا در کشور اسپانیا

غذاهای محلی شهر بارسلونا در کشور اسپانیا

advertising