بالابان از سازهای آذری

ساز بادی بالابان


بالابان نامی است که آذری ها به این ساز اطلاق کرده اند. در زبان ارمنی، دودوک خوانده می شود و در مناطق کردنشین ایران به نام نرمه نای می شناسند. این تفاوت نام البته در صدادهی و شخصیت موسیقایی ساز هم خود را نشان می دهد. یعنی علی رغم شباهت ظاهری هر سه نوع، به راحتی می توان نوای دودوک ارمنی را با صدای بالابان آذری و نرمه نای کردی تشخیص داد.

بالابان‌ ، ساز بادی‌ چوبى‌ دو زبانه‌ به‌ شكل‌ استوانه‌ و از خانوادة نای‌ و سُرنا. این‌ ساز را به‌ اختلاف‌ قسمى‌ سرنا و كرنا و شبیه‌ شیپور بزرگ‌ ، شبیه‌ نى‌لبك‌ با 6 سوراخ‌ انگشتى‌ و یك‌ زبانة 11 سانتى‌متری‌ ، شبیه‌ سرنا با یك‌ زبانة پهن‌ ، همانند ساز باستانى‌ نَرمه‌ نای‌ و دوزبانه‌ ، همچنین‌ سازی‌ با 7 سوراخ‌ انگشتى‌ و یك‌ سوراخ‌ شستى‌ و دو زبانه‌ به‌ درازای‌ 6 سانتى‌متریا با 8 سوراخ‌ انگشتى‌ و یك‌ سوراخ‌ شستى‌ و زبانه‌دار نوشته‌اند.
بالابان از سازهای آذری

ساختار ساز بالابان


به‌ طور كلى‌، ساختمان‌ این‌ ساز از چند بخش‌ تشكیل‌ یافته‌ است‌: نخست‌، تنة استوانه‌ای‌ یا لوله‌ای‌ شكل‌ ساز كه‌ آن‌ را از چوبى‌ سخت‌، مانند چوب‌ توت‌، گردو ، شمشاد یا خیزران‌ به‌ طول‌ 30 تا 40 سانتى‌متر و قطر 5/1 سانتى‌متر مى‌سازند؛ دوم‌، زبانة ساز كه‌ دو تیغه‌ یا دو لبه‌ و از نى‌ است‌ و از این‌ رو، به‌ نى‌ و قَمیش‌ (یا قامیش‌، لفظى‌ تركى‌ به‌ معنای‌ نى‌) شهرت‌ دارد؛ سوم‌، پوكة فلزی‌ استوانه‌ای‌ شكل‌ كوچكى‌ كه‌ یك‌ سرش‌ با خَرَك‌ به‌ زبانه‌ و سر دیگرش‌ به‌ تنة ساز مى‌پیوندد.
advertising
advertising
آخرین های گردشگری
آشنایی با ویژگی های مرغ حق

آشنایی با ویژگی های مرغ حق

بلوار باتومی قدیمی ترین جاذبه شهر باتومی گرجستان

بلوار باتومی قدیمی ترین جاذبه شهر باتومی گرجستان

آبشار ترز شهرستان سوادکوه مازندران

آبشار ترز شهرستان سوادکوه مازندران

پرستو دریایی بال سفید

پرستو دریایی بال سفید

advertising
محبوب ترین های گردشگری
آبشار جوزک شهرستان رامیان گلستان

آبشار جوزک شهرستان رامیان گلستان

دلفین گوژ پشت

دلفین گوژ پشت

دشت هلن لردگان استان چهار محال و بختیاری

دشت هلن لردگان استان چهار محال و بختیاری

پرستو دریایی سیاه

پرستو دریایی سیاه

advertising