صدای ارتعاش اتمسفر زمین چگونه است

علمی و تکنولوژیجهان هستی

- 99/04/21
صدای ارتعاش اتمسفر زمین چگونه استمطالعه دانشمندان "دانشگاه کیوتو" و "دانشگاه هاوایی در مانوا" نشان داده است که جو کل زمین به شکلی ارتعاش می‌کند و می‌لرزد که بسیار شبیه لرزش‌های صدای زنگ و زنگوله است. محققان این تحقیق، داده‌های به دست آمده از فشار اتمسفریک طی ۳۸ سال را تحلیل کردند. دانشمندان در مطالعه خود ، که در مجله "Atmospheric Sciences" چاپ شده است ، نوعی "موسیقی" در جو را توصیف کرده‌اند که به عنوان صدایی که قابل شنیدن است، تشخیص داده نمی‌شود، بلکه همانند امواج در مقیاس بزرگ فشار اتمسفریک است که جهان را در بر می‌گیرد و در اطراف خط استوا حرکت می‌کند و در همان زمان نیز در حال حرکت از غرب به شرق و از شرق به غرب است.

فشار اتمسفریک یا فشار هواسپهری که به آن فشار بارومتریک نیز می‌گویند، فشار داخل اتمسفر زمین است. هر یک از امواج کشف شده توسط دانشمندان، ارتعاش طنین انداز جو جهانی است که دارای ویژگی‌های مشابه به صدای زنگ زنگوله است.تقریباً به همان روشی که ماه دارای یک نیروی جزر و مد گرانشی است که بر دریاهای زمین تاثیر می‌گذارد این موضوع بر جو ما نیز تاثیر می گذارد. در کنار تأثیر خورشید، این موضوع باعث ایجاد امواج اتمسفریک یا طنین اندازی در آسمان می‌شود که به عنوان جیب‌های در حال حرکت پر شده از هوای محکم بسته شده ( moving pockets of tightly packed air) که طول آنها هزاران کیلومتر است، قابل ردیابی هستند.

مطالعه چنین طنین‌ها و صداهای جوی در قرن ۱۹ توسط فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی پیر- سیمون لاپلاس آغاز شد و طی دو قرن بعد نیز محققان به ادامه بررسی آن موضوع پرداختند. در این زمان نظریه لاپلاس اصلاح شد و این موضوع منجر به پیش بینی‌های دقیق فرکانس امواج در جو شد. با این حال کشف واقعی این امواج چالشی بوده است که دانشمندان سالهاست برای حل آن سخت در حال تلاشند. اکنون در این مطالعه جدید، محققان تجزیه و تحلیل مفصلی از مشاهدات فشار جوی هر یک ساعت طی مدت ۳۸ سال را ارائه دادند.در نهایت نتایج مطالعه، ده‌ها مدل موج را نشان داد که پیشتر در نظریه نیز پیش بینی شده بودند.

محققان این مطالعه بر روی بررسی امواج با دوره بین ۲ ساعت و ۳۳ ساعت متمرکز شده بودند. این امواج به طور افقی و با سرعتی بیش از ۱۱۲۷ کیلومتر در ساعت (۷۰۰ مایل در ساعت) در جو حرکت می‌کنند. همانطور که در گیف زیر قابل مشاهده است، این امواج الگوی فشار بالا و پایین همانند تخته شطرنج مانند که خانه‌های سیاه و سفید دارد(chequerboard) را هنگام انتشار در سراسر جهان ایجاد می‌کنند. محققان این مطالعه گفتند: برای این حالت‌های موج که به سرعت در حال حرکت هستند ، فرکانس‌های مشاهده شده و الگوی جهانی ما مطابق با مواردی است که از لحاظ نظری بسیار خوب پیش بینی شده‌اند.بررسی بینش لاپلاس و سایر فیزیکدانان پیشگام پس از گذشت دو قرن بسیار هیجان انگیز است. محققان می‌گویند که نه تنها مطالعه آنها "یک مسئله طولانی و کلاسیک در علم اتمسفریک" را حل می‌کند، بلکه راه جدیدی از تحقیقات را نیز بر روی آنها گشوده است که می‌تواند درک آنها از فرایندهای دیگر حرکت امواج در سراسر جهان را نیز افزایش دهد.
بازگشت به دسته جهان هستیبازگشت به صفحه علمی و تکنولوژی
advertising