اتر چیست و چگونه اثر می کند

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/11/14
اتر چیست و چگونه اثر می کنداتر نامی است که به ترکیب‌های شیمیایی که گروه اتری دارند گفته می‌شود. این گروه یک اکسیژن است که از دو سو به دو گروه آلکیل پیوند دارد.
از «اتر» به عنوان یک داروی بیهوشی استفاده می شود. داروهای بیهوشی روی سلسله ی اعصاب اثر می گذارند و اجازه نمی دهند که انسان دردی را احساس کند. بعضی از داروهای بیهوشی مانع از ارسال پیام و اعلام درد بوسیله ی اعصاب می شوند و بعضی دیگر از آنها بر مغز اثر می گذارند. ولی در هر صورت، این داروها جلوی احساس درد را می گیرند.

بیهوشی دو نوع است


1. بیهوشی کلی
2. بیهوشی موضعی

بیهوشی کلی باعث از بین رفتن موقتی آگاهی بیمار می شود و به عبارت ساده تر، تمام حواس شخص بیمار بطور موقت از کار می افتند. در بیهوشی موضعی فقط یک قسمت از بدن بی حس می شود. در این حالت، بیمار بیدار و آگاه است و بی حسی وی فقط در نقطه ای است که داروی بیهوشی در آنجا به کار برده شده است.

اتر یک داروی بیهوشی کلی است و از لحاظ شیمیایی، آن را «اتر اتیل» یا «اتر دی اتیل» اسم گذاری کرده اند. اتر مایع بی رنگی است که به سرعت به گاز تبدیل می شود. وقتی فردی این گاز را تنفس کند، گاز تنفس شده از طریق خون به سلسله اعصاب مرکزی منتقل می گردد. داروی بیهوشی به محض اینکه به سلسله ی اعصاب مرکزی انسان می رسد، روی سلول های عصبی مغز تاثیر می گذارد. در نتیجه این سلول ها قدرت ارسال کردن و دریافت نمودن پیام را از دست می دهند و لذا هیچ دردی احساس نمی شود و بیمار آگاهی اش را از دست می دهد.

با اینکه اتر یکی از اولین و رایج ترین داروهای بیهوشی بود ولی امروزه داروهای جدیدتری جای آن را گرفته اند. اتر بوی تندی دارد و باعث تحریک شدن مجراهای تنفسی و ریه های انسان می گردد.
بعد از هر عمل جراحی نیز بیماری که بوسیله ی اتر بیهوش شده باشد، به شدت احساس کسالت می کند. از آنجایی که هیچ داروی بیهوشی ثابتی برای تمام موارد وجود ندارد، پزشکان از تک تک انواع این داروها متناسب با وضعیت بیمار و نوع عمل جراحی استفاده می کنند. البته لازم به تذکر این نکته هم هست که در بعضی از موارد جراحی ها، پزشک ها حتی از چندین داروی بیهوشی با همدیگر استفاده می نمایند.
advertising