داستان کوتاه ارزش قائل شدن برای خود از سری داستان های شیواناشیوانا به همراه دو نفر ازشاگردانش از مسیری می گذشتند. در مسیر راه یکی از شاگردان شیوانا داخل گودالی عمیق افتاد. شیوانا و همراهش چون نمی توانستند به تنهایی او را نجات دهند، تصمیم گرفتند از رهگذران کمک بگیرند. دو رهگذر از دور پیدا شدند. یکی مردی بسیار تنومند و قوی هیکل بود که لباس هایی نامرتب به تن داشت و سروصورتی خاک آلود و به هم ریخته و دیگری مردی لاغر و ضعیف که لباس هایی تمیز به تن داشت و با وجود ضعف ، موهایی کاملا مرتب و صورتی آراسته داشت. شیوانا بلافاصله به شاگرد همراه گفت: برو و از آن آقایی که لاغر است و لباس تمیز دارد درخواست کمک کن!؟
شاگرد با حیرت اشاره ای به مرد قوی هیکل کرد و گفت: اما استاد! آن رهگذری تنومند می تواند بیشتر مفید باشد؟
شیوانا سری تکان داد و گفت: اگر قرار باشد کمکی شود از جانب همان آقای لاغر اندام است! شاگرد شیوانا بی اعتنا به کلام استاد به سمت مرد تنومند رفت و از او کمک خواست. مرد غول پیکر بی اعتنا به شاگرد و حرف هایش ، جوابی بی ادبانه داد و راه خود را گرفت و رفت. مرد لاغر اندام که متوجه قضیه شد بدون اینکه از او درخواستی شود به سوی شیوانا دوید و کمک کرد تا فرد آسیب دیده از درون گودال بیرون آید. وقتی همه چیز به خیر و خوشی تمام شد و مرد لاغر اندام خداحافظی کرد و رفت. شاگرد شیوانا با حیرت از او پرسید: شما از کجا فهمیدید که مرد لاغر اندام اهل کمک است و آن رهگذر تنومند خاصیت و استعداد کمک ندارد؟
شیوانا تبسمی کرد و گفت: از لباس های تمیز و سروصورت آراسته مرد لاغر اندام مشخص بود که او خودش را همانطوری که هست دوست دارد و برای خودش و لباسی که به تن می کند ارزش قائل است. اولین گام برای کمک به دیگران این است که به خودت کمک کنی! آن تنومند با وجود هیکل غول پیکری که داشت نسبت به سلامتی و زیبایی خودش بی تفاوت بود. چگونه انتظار داری کسی که نسبت به عزیزترین آشنای زندگی یعنی خودش بی خیال وبی تفاوت و بی رحم است نسبت به دیگران از خود رحم و شفقتی نشان دهد. او مجوز بی رحمی به خودش را صادر کرده وخودش را به این روز انداخته است. طبیعی است که این مجوز را با شدت بیشتری در مورد دیگران هم به کار می گیرد و به سوی هیچ درمانده ای دست مساعدت دراز نمی کند.ولی برعکس آن مرد لاغر اندام به محض اینکه متوجه قضیه شد ، بدون اینکه از او درخواست شود برای کمک عجله کرد. او به طور ناخودآگاه چنین کاری را انجام داد. دوست داشتن خودش و باور اینکه موجود باارزشی است به او اجازه نمی دهد تا بی اعتنا باشد و با کمک نکردن به یک نیازمند ، خودش را نزد خودش بدنام و بی اعتبار سازد.
advertising
advertising
آخرین های داستان و حکایات
داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان زیبا و آموزنده استجابت دعای تو یا او

داستان زیبا و آموزنده استجابت دعای تو یا او

حکایت زیبا و پند آموز استادان عارف

حکایت زیبا و پند آموز استادان عارف

داستان نماز جماعت و دغدغه شیطان

داستان نماز جماعت و دغدغه شیطان

داستان کوتاه و آموزنده خداوند از انسان چه می خواهد

داستان کوتاه و آموزنده خداوند از انسان چه می خواهد

advertising
آخرین های خواندنی
فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

اشعار زیبای مولانا درباره خدا

اشعار زیبای مولانا درباره خدا

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

احادیثی گوهر بار از امامان معصوم و ائمه اطهار درباره کار و همت

احادیثی گوهر بار از امامان معصوم و ائمه اطهار درباره کار و همت

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

advertising
محبوب ترین های خواندنی
داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف با ترجمه آبتین گلکار

فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 16 فروردین تا جمعه 22 فروردین

زندگی نامه خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ

زندگی نامه خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

فال پی ام سی این هفته از شنبه 9 فروردین تا جمعه 15 فروردین

advertising