معمای فکری چوب کبریت ها به همراه پاسخ

خواندنیطنز و معما

- 98/05/13
معمای فکری چوب کبریت ها به همراه پاسخهمانطور که در شکل زیر می‌بینید، با ۱۲ عدد چوب کبریت، تعدادی مربع ساخته‌ایم (دقیقا چند تا؟!)
معمای فکری چوب کبریت ها به همراه پاسخ
می‌خواهیم با جابجا کردن دو عدد چوب کبریت، به تعداد بیشتری مربع دست پیدا کنیم. آیا به نظر شما امکان پذیر است؟

اگر جوابتان مثبت است، بگویید به چند مربع می‌رسیم؟ (و برای رسیدن به بیشترین تعداد مربع چه باید بکنیم؟)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ معمای چوب کبریت ها


با ۲ حرکت می توان به حداکثر تعداد مربع ها دست یافت

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید با حرکت ۲ چوب کبریت، به ۷ مربع دست پیدا می‌کنیم.
advertising