رمان زیبای هزاران خورشید تابان از خالد حسینی

خواندنیکتاب و رمان

- 97/08/14
رمان زیبای هزاران خورشید تابان از خالد حسینی«هزار خورشید تابان» دومین رمان خالد حسینی، نویسنده افغان است که به زبان انگلیسی، نوشته شده ‌است و به ده‌ ها زبان زنده دنیا، ترجمه شده‌ است. این رمان، در ژوئن سال 2007 برای دست کم سه هفته، پرفروش‌ ترین رمان آمریکای شمالی شد.
خالد حسینی داستان نویسی نام آشنای افغان را می بایستی به حق روایتگر دردهای دیرپای مردان و زنان افغان دانست، مردان و زنانی که در جنگ به دنیا می آیند، در جنگ می زیند و در جنگ جهان را بدرود می گویند. او در اثر خود به نام «هزار خورشید تابان» که عنوانش برگرفته از قصیده ای از صائب تبریزی در مدح کابل است، از دل شرح فراز و فرودهای تاریخ سیاسی افغانستان روایتی دردناک از زندگی دو زن هموطنش ارائه می دهد، روایتی که به گفته خود او تنها گوشه ای از دردهای بی پایان زنان افغان را به تصویر می کشد، زنان توانا و پاکدامنی که در دام دنیایی خشن، نازیبا و ضد زن گرفتار شده اند، دنیایی که حتی فرصتی اندک برای لذت بردن از زندگی را از آنها دریغ می کند، دنیایی که در آن آن ها مجالی برای ارائه توانایی هایشان نمی یابند و دنیایی که در آن زن تنها ترین و البته مظلوم ترین موجود است. اما آیا محکوم بودن به زندگی در چنین دنیایی توانسته است امید را از دل های این زنان برباید؟ این پرسشی است که مریم و لیلا شخصیت های اصلی رمان به آن پاسخ منفی می دهند.
در گوشه ای از این رمان آمده: تو دختر خیلی باهوشی هستی. واقعا هستی. می‌توانی هرچه بخواهی بشوی لیلا! من به این یقین دارم و می‌دانم وقتی این جنگ تمام شود، افغانستان به تو مثل مردهایش نیاز دارد حتی بیشتر از مردها. چون یک جامعه شانس موفقیت ندارد اگر زن‌هایش تحصیل نکنند لیلا، هیچ شانسی!
advertising