در پی حواشی اخیر تلویزیون علی فروغی مدیر شبکه سه سیما توبیخ شد

مجلهچهره ها

- 97/08/16
در پی حواشی اخیر تلویزیون علی فروغی مدیر شبکه سه سیما توبیخ شدهفته‌ ی پیش در اتفاقی نادر، بخش خبری شامگاهی این شبکه، با تاخیر قابل توجهی پخش شد؛ تاخیری که گوینده‌ ی خبر را هم بر آن داشت که روی آنتن زنده، واکنش نشان دهد و از آن انتقاد کند. این ماجرا خیلی مشهور شد، چون در شبکه ‌های اجتماعی خیلی به آن پرداخته شد؛ چراکه مدیر شبکه سه سیما صبح همان روز برای پاسخ به حواشی برنامه‌ ی «نود» و همچنین حواشی مربوط به پایان‌بندی حاشیه‌ساز سریال «دلدادگان» در برنامه ی حالا خورشید شبکه‌ ی سوم سیما حضور یافته، تاکید کرده بود که شبکه سه یک رسانه منظم و حرفه‌ای در حد قیاس با شبکه‌ های مشهور جهانی است.
روز بعد در برنامه «حالا خورشید» با مجری گری رضا رشیدپور، آیتم تمسخرآمیزی در واکنش به انتقاد مجری خبر شبکه ۳ به پخش دیرهنگام اخبار اجرا شد؛ طنزی که باعث رنجش اهالی خبر تلویزیون شد و البته عذرخواهی رشیدپور را هم در پی داشت و او در صفحه شخصی خود پستی را منتشر کرد.
به هر حال در پی این تسویه حساب‌ها روی آنتن زنده و بین بخش‌ های مختلف یک شبکه، واکنش کارشناسان را هم در پی داشت و درنهایت در پی این حواشی پیش آمده پیرامون پخش با تاخیر بخش‌ خبری ساعت 22 شبکه ی سوم سیما بخاطر دخش مجموعه حوالی پاییز، رییس سازمان صداوسیما ، علی فروغی (مدیر شبکه سه) و همچنین مدیرکل پخش اخبار صداوسیما را توبیخ کرده است.
advertising