ازدواج شاهزاده آیوکو خواهرزاده ی امپراطور ژاپن با یک کارمند ساده

مجلهچهره ها

- 97/08/10
ازدواج شاهزاده آیوکو خواهرزاده ی امپراطور ژاپن با یک کارمند سادهپرنسس آیوکو 28 ساله خواهرزاده ی امپراتور ژاپن با یک کارمند شرکت حمل و نقل ازدواج کرد و با این انتخاب خود باعث حیرت مردم ژاپن شد چون بر اساس یک سنت قدیمی او با این انتخاب خود و ازدواج با یک فرد معمولی و غیر سلطنتی جایگاه سلطنتی و موقعیت خانوادگی خود را از دست خواهد داد .
سال گذشته نیز شاهزاده ماکو دختر بزرگ امپراتور ژاپن پس از ازدواج با یک کارگر ساده در سواحل توریستی، جایگاه سلطنتی خود را از دست داد.
شاهزاده آیوکو به سبک قدیم لباس سنتی ژاپن را پوشید و موهایش را آراسته کرد اما لباس داماد کاملا اروپایی و به سبک غربی بود که این موضوع سوژه ی رسانه های ژاپنی شد.
البته آیوکو به مناسبت ازدواجش حدود 107 میلیون ین معادل 950 هزار دلار هدیه از خزانه ی دولتی دریافت کرد ولی با وجود رعایت آداب سنتی در نوع پوشش از این به بعد یک شهروند عادی محسوب می شود.
گفتنی است برخلاف خاندان سلطنتی انگلیس یا دیگر کشورهای اروپایی، خانواده ی امپراتوری ژاپن خیلی کم در انظار عمومی ظاهر می شوند اگرچه، به طور عادی به سفرهای خارجی می روند و در مراسم و سنت های فرهنگی شرکت می کنند.

advertising