دورکاس کاسینده ملکه زیبایی 2018 آفریقا آتش گرفت

مجلهچهره ها

- 97/10/12
دورکاس کاسینده ملکه زیبایی 2018 آفریقا آتش گرفتطبق مراسم و آیین هر ساله آفریقا با آغاز سال نو میلادی ملکه زیبایی آفریقا انتخاب می شود. امسال هم این رسم برگزار شد البته مراسم امسال با اتفاقات و حاشیه های متفاوتی برگزار شد. امسال زنی به نام دورکاس کاسینده به عنوان ملکه زیبایی افریقا منتخب شد. هنگامی که نام این بانوی منتخب اعلام شد و وی به روی صحنه رفت که مراسم تاجگذاری برگزار شود مراسم آتش بازی نیز اجرا شد که این آتش بازی برای او گران تمام شد. هنگامی که وی اسم خود را به عنوان ملکه زیبایی آفریقا شنید از فرط هیجان و خوشحالی به گریه افتاد و اشک ریخت اما دیری نگذشت که به خاطر آتش بازی که به افتخار او انجام شد موهایش آتش گرفت. وقتی که اطرافیان به او اطلاع دادند وی ناگهان از ترس جیغ کشید و وحشت کرد. عکس و فیلم آتش گرفتن موهایش به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.
در زیر عکسی از آتش گرفتن موهای دورکاس کاسینده را مشاهده می کنید.
دورکاس کاسینده ملکه زیبایی 2018 آفریقا آتش گرفت
در مراسم تاجگذاری ملکه زیبایی آفریقا 2018 دورکاس کاسینده که به عنوان ملکه زیبایی افریقا منتخب شد از بانوهای بدشانس زیبایی به شمار می رود که طعم خوشحالیش زیاد پایدار نبود. دورکاس کاسینده، از کشور کنگو، روز جمعه لقب ملکه زیبایی آفریقا را از آن خود کرد.
advertising