چگونه با افراد حق به جانب برخورد کنیم

سبک زندگیمهارت اجتماعی

- 97/10/27
چگونه با افراد حق به جانب برخورد کنیمخیلی اوقات این افراد به طریقی کاملاً دوستانه مخالفت‌های خود را ابراز می‌کنند. ممکن است از آن بعنوان تاکتیکی برای جلو بردن مکالمه و جذاب کردن آن استفاده کنند. در این نوع بحث‌ ها اطلاعات و بینش‌های جالبی مطرح می‌شود اما باز با اینحال برای فرد مقابل خسته‌کننده خواهد بود.در بسیاری از موارد هم فرد با این سبک مکالمه خود واقعاً طرف‌مقابل را به چالش می‌کشاند.

داشتن رابطه با افرادی که همیشه حس می کنند حق با آنهاست، به خصوصی زمانی که راهی برای دوری از آنها وجود ندارد، بسیار دشوار است. شاید کسی را می شناسید که دائما نظرات خود را حتی وقتی می داند کاملا اشتباه می کند به شما تحمیل می کند. احتمالا تلاش می کند شما را در مباحثه شکست دهد یا جلوی دیگران برای شما تعیین می کند که چطور باید زندگی کنید. چطور می توان جلوی عصبانیت خود را در این مواقع گرفت، و در عین حال نظرات خود را نیز حفظ کرد؟ روش تحمل کردن افراد حق به جانب چگونه است؟

شاید فکر کنید که فقط یک فرد خودشیفته می تواند تنها نقطه نظرات خود را قبول داشته باشد. بنابراین فردی که دائما در حال بحث کردن و متقاعد کردن شماست، احتمالا دچار ویژگی هایی از قبیل خودپسندی و خودخواهی است. البته این امر محتمل است، اما از آنجا که هیچ رابطه ای کامل نیست، شاید فرد اصلا دچار هیچ گونه اختلالی نباشد.رفتارهای فرد مورد نظر از هوش هیجانی پایین نشات می گیرد: درک نقش هوش هیجانی در روابط بین فردی اولین گام در تحمل کردن افراد حق به جانب است. بنابراین شاید لازم باشد در برخورد با این دسته افراد شفاف تر باشید و احساسات خود را به طور واضح تر به آنها نشان دهید.

اینکه دائما مجبور باشید از نقطه نظرات خود دفاع کنید و در رابطه ای قرار داشته باشید که دائما با شما مخالفت می شود، مطمئنا ناراحت کننده است. اما اگر با کنترل واکنش های خود نشان دهید که از هوش هیجانی بهتری برخوردار هستید، می توانید الگوی خوبی برای این فرد و رفتار وی در آینده باشید. پیش از آنکه به این نتیجه برسید که فرد مقابل خطاکار است، آیینه ای پیش روی خود قرار دهید: افرادی که دائما در تلاش برای ثابت کردن حقانیت خود هستند و می خواهند ثابت کنند شما اشتباه می کنید، باعث می شوند شما حالت دفاعی به خود بگیرید. اما این احتمال وجود دارد که شاید در آنچه می شنوید ذره ای از حقیقت نهفته باشد. شما این شما هستید که به کمی تغییر نیاز دارید.

بودن در کنار فردی که دائما به شما حس بی کفایتی می دهد جالب نیست. شاید ترجیح می دهید کلا از بودن در کنار چنین فردی دوری کنید. با این حال، این احتمال وجود دارد که گزینه دیگری نداشته باشید. سعی کنید با افرادی که بخشی از خانواده، محل کار و در همسایگی شما هستند، نقطه اشتراکی بیابید. این احتمال وجود دارد که پس از مدتی توافقات بیشتری بین شما صورت گیرد. افرادی که دائما حق به جانب هستند و تردید در نشان دادن این امر به شما ندارند، می توانند چالش بزرگی بر سر رابطه مثبت باشند. در مسیر یادگیری روش تحمل کردن افراد حق به جانب به تدریج هوش هیجانی شما نیز رشد و تقویت پیدا می کند.

این سبک محاوره در بهترین حالت برای طرف‌مقابل بسیار خسته‌کننده خواهد بود و در بسیاری از موارد کاملاً آزاردهنده. حتی در مواردی که فرد این کار را بسیار دوستانه انجام می‌دهد هم حفظ خونسردی و کنترل خود برای فرد‌مقابل بسیار دشوار خواهد بود.امکان‌پذیر نیست که در مکالمات همیشه بین دو طرف توافق وجود داشته باشد اما اینکه طرفتان با هر یک کلمه شما مخالفت کند و این کار را پشت سر هم انجام دهد به نظر هیچکس جالب نخواهد بود. افرادیکه مهارت گفتگوی خوب دارند بسیار هوشمندانه مخالفت‌های خود را ابراز کرده و به طریقی سازنده و مثبت نظرات خود برای طرف‌مقابل مطرح می‌کنند تا اینکه بخواهند تهاجمی عمل کرده و فقط به اصلاح طرف‌مقابل بپردازند.
advertising