دوران نامزدی چگونه استنامزدی دورانی است که پس از توافق دو نفر برای ازدواج در آینده آغاز می‌شود. قرارداد نامزدی موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی، نوعی نسبت خویشاوندی و آثار حقوقی می‌شود.
نامزدی واژه ای است که معنای خود را به دوش می کشد، نام زدن دختر و پسر برای هم .
اولین معنای متبادر به ذهن است که البته این معنا در جلسه ی نامزدی با انگشت کردن انگشتر و یا رد و بدل هدایا صورت می گیرد.
معنای عرفی نامزدی آن است که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل خانواده اعلام کنند و بپذیرند که همسر یکدیگر شوند.

«در مواردی که دو شخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در شرایط آن نیز با هم کنار آمده اند ، گاه به دلیل موانع خارجی نمی توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند، پس برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد می کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق ، منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را ، «وعده قرارداد یا پیش قراردادی و گاه قولنامه» می نامند.

همان طور که در گذشته هم به آن اشاره شد ، درازدواج مرسوم است که مرد به خواستگاری زن می رود و پس از گفتگو درباره ی زندگی آینده ، و توافق هر دو خانواده ، سرانجام زن و مرد نامزد می شوند. البته نامزدی با تنظیم سند انجام نمی شود و در واقع نوعی قرارداد است، قراردادی که رسمیت قانونی و حقوقی ندارد.
بنابراین نامزدی در قانون ، وعده و قرار ازدواج است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. این موضوع در حالی است که صیغه عقدی منعقد نشده است.

نامزدی در عرف کشور ما مانند خواستگاری به یک شیوه تعریف و برگزار نمی شود، بعضی خانواده ها پس از خواستگاری و توافق در امر ازدواج ، دختر و پسر را به عقد موقت هم در می آورند تا در این مدت معین این دو ، و خانواده ها نسبت به یکدیگر آشنایی بیشتر پیدا کنند و این امکان را داشته باشند تا در صورت عدم رضایت از هم و شرایط یکدیگر پس از انقضای مدت عقد موقت از هم جدا شوند. عده ای هم نامزدی را دوران عقد دائم و قبل از عروسی می دانند.
به هر حال نامزدی معنای قانونی خود را در هیچ کدام از این موارد پیدا نمی کند و همان طور که اشاره شد از نگاه قانون نامزدی وعده ی ازدواج بدون انعقاد عقد می باشد.

لازم است دو مطلب مورد توجه قرار گیرد:


اول آنکه قرار ازدواج زن و مرد به معنای محرمیت شرعی و قانونی نیست.
دوم آنکه دو طرف در دوران نامزدی و تا زمانی که صیغه ی نکاح جاری نشده است، هم چنان به یکدیگر نامحرم هستند و روابط آنان تحت این عنوان که قرار است به زودی با عقد نکاح به ازدواج هم درآیند به هیچ وجه شرعی و حتی قانونی نیست، مضافاً اینکه این دو هنوز زن و شوهر نیستند هرچند که نامزدی آنان منتهی به ازدواج شود.
advertising
advertising
آخرین های ازدواج
آداب و رسوم مراسم بله برون

آداب و رسوم مراسم بله برون

نشانه های عشق دروغین

نشانه های عشق دروغین

روش های ازدواج بدون خرج و مخارج اضافه

روش های ازدواج بدون خرج و مخارج اضافه

مشکلات رسم و رسومات ازدواج

مشکلات رسم و رسومات ازدواج

ازدواج با مرد جوان بهتر است یا جا افتاده

ازدواج با مرد جوان بهتر است یا جا افتاده

advertising
آخرین های سبک زندگی
چطور بفهمیم شوهر خوبی هستیم

چطور بفهمیم شوهر خوبی هستیم

چطور بهره وری خود را بالا ببریم

چطور بهره وری خود را بالا ببریم

افراد بد قول چگونه شخصیتی دارند

افراد بد قول چگونه شخصیتی دارند

چگونه به عنوان فردی با اصالت رفتار کنیم

چگونه به عنوان فردی با اصالت رفتار کنیم

بررسی اهمیت حق الناس

بررسی اهمیت حق الناس

advertising
محبوب ترین های سبک زندگی
آداب و رسوم مراسم بله برون

آداب و رسوم مراسم بله برون

چگونه به عنوان فردی با اصالت رفتار کنیم

چگونه به عنوان فردی با اصالت رفتار کنیم

افراد بد قول چگونه شخصیتی دارند

افراد بد قول چگونه شخصیتی دارند

چطور بهره وری خود را بالا ببریم

چطور بهره وری خود را بالا ببریم

چطور بفهمیم شوهر خوبی هستیم

چطور بفهمیم شوهر خوبی هستیم

advertising