یادگیری مهارت نه گفتن در کودکان

سبک زندگیفرزندان

- 97/08/15
یادگیری مهارت نه گفتن در کودکان

مهارت "نه" گفتن را از کودکی به فرزند خود آموزش دهید


یادگیری مهارت نه گفتن در کودکان مساله ای پر اهمیت و در خور بحث و گفتگوست که امروزه در میان روابط اجتماعی کودکان بشدت نمود دارد . آموزش به کودکان که چگونه وقتی از سوی همسالان تحت فشار قرار می گیرند تا کاری را انجام دهند که نمی خواهند ، از انجام آن امتناع کنند .از گروه کودکان بپرسید ” فکر می کنید چه وقت هایی حتی با وجود اینکه دیگران از شما می خواهند که با آن ها همراه شوید باید بگویید نه ” از آن ها بخواهید چند مثال بزنند . برخلاف تصور برخی والدین گفتن "نه" به کودک نه تنها دارای تأثیر منفی بر او نبوده بلکه برای آینده او نیز مفید است. یکی از ابعاد مهم آموختن مهارت "نه"گفتن به کودک به رفتار والدین بستگی دارد، بطوریکه باید با تقویت این مهارت در كودک، آن را نهادینه کرد.

نه گفتن در مواقعی که دیگران از شما می خواهند کارهایی را انجام دهید که نمی خواهید ، اغلب بسیار دشوار است . به نظر می رسد همراه شدن با گروه آسان تر باشد . اما اینکه بدانید همیشه حق انتخاب دارید و اختیار با شماست و در انتخاب آن کار آزاد هستید ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .اگر بگویید نه و سایر کودکان دلیل آن را از ما بپرسند ، صادق باشید و به آن ها بگویید که چرا نمی توانید یا نمی خواهید کاری که آن ها می گویند را انجام دهید . اکثر اوقات ، افراد به تصمیمات شما احترام می گذارند . هیچ نباید به خاطر نه گفتن احساس ” گناه ” کنید ؛ باید به خاطر اینکه با خودتان روراست هستید به خود افتخار کنید.

وقتی کودک شما بی وقفه از شما چیزی می خواهد و جواب منفی می شنود هرگز به خاطر بی حوصلگی یا ترحم، حرف تان را عوض نکنید. در چنین شرایطی هر چند بار که لازم است به خواسته او پاسخ منفی داده و با خوش خلقی به او یاد دهید که قرار نیست تکرار خواسته کسی، تصمیم او را تغییر دهد و درصورتی که منطق و احساسش به او می گوید، باید پاسخ منفی دهد، و دلیلی ندارد به خاطر پافشاری دیگران حرفش را عوض کند.

با درست یاد دادن این جمله به کودک خود یاد دهید که گفتن «نه» به معنای زیر سوال بردن شخصیت او و تصمیم هایش نیست بلکه تنها به معنای داشتن نظری متفاوت است و برایش با رفتارتان روشن کنید این «نه» گفتن و نه شنیدن قرار نیست هیچ آسیبی به رابطه شما بزند، تصریح کرد: کودکی که در جریان این معادلات ساده روزمره، مهارت" نه "گفتن را یاد می گیرد، در سال های جوانی می تواند به خواسته دوستی که به او سیگار تعارف می کند، بدون ترس از قطع شدن رابطه اش، نه بگوید و به توقع های نابه جای همسرش در سال های بعد بدون ترس از به خطر افتادن زندگی مشترکش جواب منفی بدهد.

advertising