هشت بیماری نادر روحی و روانی شدید و خطرناک

پزشکی و سلامتروانشناسی

- 97/08/27
هشت بیماری نادر روحی و روانی شدید و خطرناکانسان های مختلفی بر روی کره زمین زندگی می کنند که مشکلات خاص خودشان را دارند. اما بعضی از مشکلات روانی که اکثرا ریشه در دوران کودکی دارند باعث رخداد بیماری های عجیبی در افراد می شود. همه این بیماری ها از نظر علم پزشکی شناخته شده اند و درمان های خاص خودشان را دارند.

شرح مختصری از 8 بیماری کمیاب روحی و روانی بسیار خطرناکStendhal
نام دیگر این سندرم؛ شُک زیبایی است. افرادی که به این سندرم مبتلا هستند وقتی در موزه ای اثر زیبا می بینند شوکه شده و غش می کنند!

Trikotilomania
این بیماری افراد را تحریک می کند تا موهایشان را بکنند. موهای سر، صورت، ابرو و حتی پلک ها هم میکنند.

Alien Hand
بیماری بسیار عجیبی است. این بیماران همیشه تصور می کنند که دستی در بدن آنها در حال گردش است و بدن آن ها را لمس می کند.

Apotemnophilia
یک بیماری عصبی و نورولوژیکی بسیار هم خطرناک است. این بیماران شدیدا می خواهند تا اعضای بدن خود را ببرند. معمولا هم ساق دست و یا پای خود را می برند. این بیماری به عنوان بیماری جنسی شناخته می شود.

Cotard
در این سندرم فرد خودش را مرده فرض می کند و احساس می کند که گویی در این دنیا زندگی نمی کند. بعد از مدتی بدن خودش را هم حرکت نمی دهد و مانند مردگان رفتار می کند.

Boanthropy
در این بیماری عجیب فرد خودش را گاو فرض می کند!

Autophagia
در این بیماری وخیم روحی؛ فرد می خواهد که اعضای بدن خودش را بخورد. ابتدا انگشتان خود را می خورند، سپس به سراغ بقیه اعضای بدن خود می روند.

Likantropi
در این بیماری فرد خودش را روباه فرض می کند!
بازگشت به دسته روانشناسیبازگشت به صفحه پزشکی و سلامت
advertising