انواع جعبه فرمان خودرو و چگونه عمل می کند

خودروسایر

- 99/04/24
انواع جعبه فرمان خودرو و چگونه عمل می کندتمامی وسایل نقلیه از ساده ترین تا پیچیده ترینشان، باید توسط راننده کنترل شوند هرچند در سالهای اخیر سیستم های خودران نیز به صورت آزمایشگاهی تولید شدهاند ولیکن به نظر میرسد تا مرحله تجاری شدن و صد البته ورود به کشور! زمان زیادی باقی مانده است. اگر تا به حال سوار اسب و یا موارد مشابه شده باشید قطعا میدانید که باید با افسار جهت حرکت را تعیین نمایید، فرمان خودرو و یا به صورت فنیتر و علمیتر سیستم فرمان خودرو به سان افساری است که کنترل خودرو و جهت حرکت آن را در اختیار شما قرار میدهد. شاید اولین چیزی که با شنیدن سیستم فرمان خودرو به ذهنتان خطور کند همان غربیلک گردی است که هر روز آن را به گرمی در دستان خود گرفته و به سان عزیزی محکم میفشاریدش، ولیکن سیستم فرمان خودرو پیچیدهتر از این چیزهای فانتزی! است.

انواع جعبه فرمان ماشین


- سیستم فرمان میکانیکی
- سیستم فرمان هیدرولیکی
- سیستم فرمان الکتریکی
انواع جعبه فرمان خودرو و چگونه عمل می کند

1. جعبه فرمان میکانیکی


در این قسم از سیستم های فرمان مکانیکی که همان سیستم شانه ای و پینیون هست. که در آن عملکرد پینیون به گونه ای است که حرکت دورانی می زند و دنده شانه ای نیز حرکت خطی را انجام می دهد که در این صورت پینیون عملکرد دورانی غریبلیک فرمان را به دنده شانه ای منتقل می کند و دنده شانه ای نیز حرکت خطی را به واسطه مفصل ها به چرخ های ماشین منتقل می کنند.

2. جعبه فرمان هیدرولیکی


قطعات تشکیل دهنده این نوع از جعبه فرمان ها عبارتند از :
- روغن هیدرولیک
- شیلنک ها و لوله های رفت و برگشت روغن هیدرولیک
- پمپ هیدرولیک
- مخزن هیدرولیک
- شیر هیدرولیک
- تسمه هیدرولیک فرمان
- جک دو طرفه فرمان .

معمولا ابزارهای زیر به بخش های میکانیکی فرمان اضافه می شود تا هیدرولیکی شوند :
- پمپ هیدرولیک یا مخزن روغن و چرخ تسمه
- لوله های رابط
- شیرهای کنترل
- سیلندر
- تسمه .

این نوع از جعبه فرمان در جهت جلوگیری از خستگی راننده و برای آسان تر شدن چرخش و حرکت فرمان و همچنین بالا بردن ایمنی ، سیستم هیدرولیک کشف و تولید شد. جعبه فرمان هیدرولیکی برای اجرای عملکرد خود از موتور خودرو کمک می گیرد به همین جهت نیز از بازدهی و عملکرد متناسب خودرو مقداری می کاهد. و همچنین موجبات مصرف بیشتر انرژی را فراهم می نماید. توجه داشته باشید این سیستم به شکل سیستم مرکز آزاد عمل می کند بدین معنی که وقتی خودرو به شک مستقیم در حال حرکت است و اصلا انحرافی ندارد بازهم به عملکرد خود ادامه می دهد. این عواملی که مطرح گردید موجب شد تا سازندگان خودرو، به فکر تولید سیستمی بهتر و باکیفیت تر بیفتند و اقدام به بهبود سیستم های هیدرولیکی نمایند و یا اینکه سیستم های جدیدی را ساخته و جایگزین نمایند. توجه داشته باشید که در چندین سال گذشته الکترو هیدرولیکی به جای سیستم های قبلی ارائه شد ، هر چند در نتیجه بهره گیری از این جعبه فرمان ها دیگر مستقل از موتور ماشین بود ولی مشکل اصلی که دائمی بودن عملکرد سیستم هیدرولیکی یعنی مرکز آزاد بودن پابرجاست. به دیگر کلام باید حالتی پیش بینی می شد تا وضعیتی را مهیا می کرد که سیستم تنها زمانی که چرخشی به فرمان وارد می شد عمل کند نه همیشه.

3. جعبه فرمان الکتریکی


این قسم از جعبه فرمان ها نیز همانند جعبه فرمان های هیدرولیکی عمل می کنند ولی از لحاظ ساختار متفاوت با آن هاست. در حال حاضر در اکثر کارخانه های تولید ماشین از این قسم از جعبه فرمان ها استفاده می گردد. از مزایای این فرمان ها می توان به مواردی همچون ، افزایش سرعت فرمان ، عملکرد بهتر فرمان و حفظ تعادل خودرو در انحراف ها اشاره کرد.

تجهیزات سیستم فرمان خودرو1. غربیلک فرمان


غربیلک فرمان، ملموسترین قطعه سیستم فرمان است که چرخش دست راننده را به ستون (میل) فرمان منتقل مینماید. علاوه بر این، غربیلک وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد و آن هم افزایش گشتاور اعمالی است که راننده به غربیلک اعمال مینماید. هرچقدر قطر غربیلک افزایش یابد گشتاور اعمالی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در خودروهای جدید، غربیلک فرمان قابلیت تغییر ارتفاع و زاویه را داشته و کمپانیهای سازنده حداکثر تلاش خود را برای راحتی راننده دارند.

2. ستون (میل) فرمان


میل فرمان رابط بین غربیلک و جعبه فرمان بوده و چرخش غربیلک را به جعبهفرمان منتقل مینماید. این میل حالت خرطومی داشته و به همین دلیل، قدری انعطافپذیر است و همین امر باعث افزایش ایمنی راننده به هنگام تصادف میگردد چراکه در غیر این صورت ممکن بود به هنگام تصادف میل فرمان به داخل کابین وارد شده و به راننده آسیب برساند.

3. جعبه فرمان


جعبه فرمان را شاید بتوان مهمترین قطعه سیستم فرمان دانست که سه وظیفه مهم بر عهده دارد:
الف) افزایش گشتاور
ب) تغییر صفحه دوران غربیلک فرمان به صفحه مکانیزم فرمان
ج) تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی

4. پیتمن


پیتمن یا بازوی پیتمن بر روی شفت خروجی جعبه فرمان نصب شده که حرکت دورانی شفت را به حرکت زاویهای تبدیل مینماید. انتهای پیتمن نیز به واسطه یک سیبک به میله درگ اتصال مییابد.

5. میله درگ


میله درگ رابط بین پیتمن و شغالدست است.

6. شغالدست و سگدست


علت نامگذاری این دو قطعه به خاطر شکل ظاهری آنها است. با حرکت شغالدست، سگدست نیز چرخیده و در نهایت چرخها نیز تغییر جهت میدهند.
بازگشت به دسته سایربازگشت به صفحه خودرو
advertising