پرنده بهشتی

گردشگریحیات وحش

- 97/08/13
پرنده بهشتیاین پرنده که «Lophorina superba» نام دارد گونه ای متعلق به خانواده «Paradisaeidae» است که پرنده بهشتی نیز نامیده می شود. همه اعضای این خانواده بال های استادانه ای دارند و تشریفات عاشقانه عجیب و غریبی نمایش می دهند. مانند همه گونه های این خانواده، تنها مرغ بهشتی نر دارای پروبال فوق العاده تماشایی و زیباست که شامل یک تاج سبز رنگین کمانی، سینه سبزآبی و پرهای مخملی سیاه روی پشتش است و گونه ماده تقریبا ساده و یکنواخت است. وقتی پرنده نر بال های خود را باز می کند، دیگر اصلا شبیه به پرنده نیست. این تغییر و تحول چنان کامل و عجیب است که تمام چیزی که پرنده ماده می بیند یک دیسک سیاه با صورتی شبیه به لبخند و به رنگ آبی بسیار درخشان است.

این گونه ها به طور غیرمعمولی جمعیت کمی از ماده ها را دارند و رقابت درمیان مردان برای جفت گیری بسیار شدید است. این موضوع باعث شده یکی از عجیب ترین و استادانه ترین نمایش ها برای جفت گیری را در میان پرنده ها داشته باشند.

پرنده نر پس از اینکه با دقت و وسواس سطح رقص را آماده کرد (حتی با خاک و شاخ و برگ نرم سطح را صاف می کنند.) ابتدا با صدای بلند پرنده ماده را جذب می کند. بعد از اینکه ماده کنجکاو نزدیک شد، پرهای سیاه تاشده و پرهای سبزآبی سینه پرنده نر بالا می آید و به طور گسترده و متقارنی در اطراف سرش باز می شود و بلافاصله از نمای روبرو تبدیل به یک شکل بیضی تبدیل می شود که به صورت ریتمیک شروع به بالا و پایین پریدن و تکان دادن بال های خود می کند درعین حال که در یک دایره به دور پرنده ماده می رقصد. به طور متوسط پرنده ماده 15 -20 خواستگار خود را رد می کند تا بالاخره جفت خود را انتخاب کند.
advertising