چرا آب اقیانوس اطلس سبز رنگ است

دلایل سبز رنگی اقیانوس اطلس


قیانوس اطلس توده زیاد و بزرگی از آب است که آفریقا و اروپا را از قاره آمریکا جدا می سازد. با وجود اینکه وسعت این اقیانوس کمتر از نیمی از وسعت اقیانوس آرام است، اما دارای انشعابات ثانویه بسیاری مانند دریای مدیترانه و اقیانوس منجمد شمالی است
یکی از نکات جالب توجه راجع به اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه این است که آب دریای مدیترانه آبی رنگ است، اما رنگ آب اقیانوس اطلس سبز رنگ است.
وقتی نور بر جسمی می تابد، جسم بخشی از آن را جذب و بخشی را منعکس می کند. نور خورشید طول موج های متفاوتی دارد. ما هر طول موج را به یک رنگ خاص مشاهده میکنیم. وقتی نور خورشید بر سطح آب می تابد، آب طول موج های نزدیک به طول موج قرمز را بیشتر جذب می کند. طول موج آبی کمتر از بقیه طول موج ها جذب می شود.
به این ترتیب نور آبی بیشتر بازتابیده می شود و آب، آبی مشاهده می شود. به همین علت آب دریای مدیترانه مثل آب بیشتر دریاها و اقیانوس ها آبی رنگ است. دلیل سبز رنگ بودن آب اقیانوس اطلس، تجزیه و فساد گیاهانی است که در بستر آن رشد می نمایند. این گیاهان بعد از پوسیدگی، رنگدانه های زردی آزاد می کنند که در آب حل می شوند.
بنابراین آب این اقیانوس، علاوه بر طول موج آبی، طول موج زرد را نیز باز می تاباند. انعکاس دو طول موج زرد و آبی باعث می شود که آب اقیانوس اطلس سبز به نظر آید.
advertising
advertising
آخرین های جهان هستی
صدای ارتعاش اتمسفر زمین چگونه است
صدای ارتعاش اتمسفر زمین چگونه است
ثبت اولین‌ انفجار رادیویی سریع با الگوی منظم
ثبت اولین‌ انفجار رادیویی سریع با الگوی منظم
چرا جهان با سرعت بالایی در حال انبساط شدن است
چرا جهان با سرعت بالایی در حال انبساط شدن است
آیا رنگین کمان در شب نیز تشکیل می شود
آیا رنگین کمان در شب نیز تشکیل می شود
آشنایی با کهکشان آندرومدا در آسمان شب
آشنایی با کهکشان آندرومدا در آسمان شب
advertising
آخرین های علمی و تکنولوژی
بررسی بازی موبایل Super Fowlst 2
بررسی بازی موبایل Super Fowlst 2
 چگونه Siri را در آیفون و آیپد خود فعال و غیرفعال کنیم
 چگونه Siri را در آیفون و آیپد خود فعال و غیرفعال کنیم
ربات زیرآبی پاکسازی تورهای ماهیگیری
ربات زیرآبی پاکسازی تورهای ماهیگیری
ساندبار چیست و چه تفاوتی با سینمای خانگی دارد
ساندبار چیست و چه تفاوتی با سینمای خانگی دارد
معرفی بازی موبایل Railways
معرفی بازی موبایل Railways
advertising
محبوب ترین های علمی و تکنولوژی
مقایسه تفاوت های بین feature updates و quality updates در ویندوز 10
مقایسه تفاوت های بین feature updates و quality updates در ویندوز 10
ربات زیرآبی پاکسازی تورهای ماهیگیری
ربات زیرآبی پاکسازی تورهای ماهیگیری
معرفی بازی موبایل Railways
معرفی بازی موبایل Railways
ساندبار چیست و چه تفاوتی با سینمای خانگی دارد
ساندبار چیست و چه تفاوتی با سینمای خانگی دارد
 چگونه Siri را در آیفون و آیپد خود فعال و غیرفعال کنیم
 چگونه Siri را در آیفون و آیپد خود فعال و غیرفعال کنیم
advertising