فضاپیمای Dawn برای همیشه خاموش شد

علمی و تکنولوژیجهان هستی

- 97/08/11
فضاپیمای Dawn برای همیشه خاموش شدپس از تلسکوپ کپلر ، فضاپیمای « دان » دومین ابزار ناسا است که طی یک هفته برای همیشه خاموش می شود. این فضاپیما ۱۱ سال مشغول انجام ماموریت بود. به نقل از آسوشیتدپرس ، دومین ابزار فضایی ناسا طی یک هفته از مدار فعالیت خارج شد. پس از خاموش شدن کپلر ، ارتباط فضاپیمای Dawn با مرکز کنترل کننده آن قطع شد. این در حالی است که به گفته ناسا سوخت فضاپیمای Dawn نیز در حال اتمام بود. سکوت طولانی مدت آن سبب شد ناسا اعلام کند این ابزار فضایی از فعالیت خارج شده است. Dawn نخستین فضاپیمایی بود که در کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری دور یک شی فضایی مدار می زد. همچنین « دان » نخستین فضاپیمایی بود که دور دو شی خارج از زمین مدار زد. این فضاپیمای ۱۱ ساله دور سیارکی به نام Vesta مدار می زد و علاوه بر آن دور سیاره کوتوله Ceres نیز مدار زد. Ceres بعد از Vesta دومین شی فضایی بزرگ در کمربند سیارکی است.
advertising